Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 20 november

Kommunstyrelsen sammanträder 20 november. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och handlingar

KallelsePDF

1. Ändring i föredragslistan

2. Besök av kommunrevisorerna Yngve Nilsson och Yngve Welander

3. Rapport från utbildningsnämnden om sommarskolans genomförande och resultat 2013PDF

4. Uppföljning av kamerabevakning vid BlåklintskolanPDF

5. Budgetprognos per den 31 oktober 2013

6. Synpunkter på Insatsprogram - Energi och klimatPDF

7. Översyn av förmyndarverksamhetenPDF

8. Svar på medborgarförslag om förbud mot obehörig trafik på Lundbygatan i MjölbyPDF

9. Svar på medborgarförslag om att införa förbud mot genomfart för obehörig trafik på Follingegatan i SkänningePDF

10. Yttrande över Stockholms läns landstings underlag för att bedöma Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionens aktualitetPDF

11. Svar på motion om åtgärder i Klämmestorpsområdet i MantorpPDF

12. Anmälan av delegationsbeslutPDF

13. Meddelanden/delgivningar

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480