Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktige 19 november

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 13.30 den 19 november i hörsalen, stadshuset i Mjölby. Mötet är öppet för allmänheten.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och de handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och handlingar

KallelsePDF

1. Val av justerare

2. Eventuell enkel fråga

3.Svar på medborgarförslag om utökade möjligheter till mobil försäljning av matPDF

4.Återrapportering av granskningen av Mjölby kommuns it-verksamhet 2011PDF

5.Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusiva resultatutjämningsreservPDF

6.Kommunmål för Mjölby kommun 2014PDF

7.Driftbudget 2014 och ekonomisk plan för driften 2015-2016PDF

8.Revisorernas anslag 2014PDF

9.Skattesats för Mjölby kommun 2014PDF

10.Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2014PDF

11.Tilläggsanslag för prisökningar 2013PDF

12.Tilläggsanslag för löneökningar 2013PDF

13.Avfallstaxa för Mjölby kommun 2014PDF

14.Revidering av Mjölby och Boxholms kommuners taxa för offentlig kontroll av livsmedelPDF

15.Avgifter för hemsjukvården i Mjölby kommunPDF

16.Omdisponering av medel för att tidigarelägga gång- cykelväg Mantorp-Mjölby, delen förbi GrönlundPDF

17.Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014PDF

18.Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt nämndernas behandling av medborgarförslag mars-oktober 2013PDF

19.Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslag
PDF
- Medborgarförslag: lekplats i bostadsområdet Carlslund
- Medborgarförslag: möjlighet att sopsortera matavfall i gröna påsar
- Medborgarförslag: bygg utegym i Vasaområdet i Mantorp

20.Enlediganden och valPDF
- Entledigande av ledamot i byggnads- och räddningsnämnden

21.MeddelandenPDF
- Kvartalsrapport av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om Stöd och Service
- Revisionsrapport om kommunens planering och framförhållning när det gäller kommande pensionsåtaganden
- Revisions om kommunens investeringsplanering

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480