Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Detaljplan för del av Linköpingsgatan i Skänninge

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för rubricerat ärende.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för stängning av Linköpingsgatans korsning med järnvägen. En ny gång- och cykelväg kommer att anläggas utmed Linköpingsgatan och anslutas till den planskilda gång- och cykeltunneln vid stationshuset.

Planförslaget finns utställd för granskning under tiden 12 mars – 2 april 2014. Handlingarna finns tillgängliga på: 

  • Internet www.mjolby.se/planer 
  • Byggnadskontoret, Stadshuset, Burensköldsvägen 11 i Mjölby vardagar klockan 9.00-15.30, dit ni också kan vända er för information. 
  • Biblioteket i Skänninge, under bibliotekets öppettider.

Den som har synpunkter på planförslagen får framföra dessa skriftligen till Byggnads och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby senast onsdagen den 2 april 2014. Den som då inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480