Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 17 januari 2018
Mjölby kommun

Detaljplan för del av Linköpingsgatan i Skänninge

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för rubricerat ärende.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för stängning av Linköpingsgatans korsning med järnvägen. En ny gång- och cykelväg kommer att anläggas utmed Linköpingsgatan och anslutas till den planskilda gång- och cykeltunneln vid stationshuset.

Planförslaget finns utställd för granskning under tiden 12 mars – 2 april 2014. Handlingarna finns tillgängliga på: 

  • Internet www.mjolby.se/planer 
  • Byggnadskontoret, Stadshuset, Burensköldsvägen 11 i Mjölby vardagar klockan 9.00-15.30, dit ni också kan vända er för information. 
  • Biblioteket i Skänninge, under bibliotekets öppettider.

Den som har synpunkter på planförslagen får framföra dessa skriftligen till Byggnads och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby senast onsdagen den 2 april 2014. Den som då inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-10-03

Senast ändrad av: Jonas Loiske

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-10-03

Senast ändrad av: Jonas Loiske

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Planarkitekt 
Ida Arvidsson 
Telefon: 0142-850 62 ida.arvidsson@mjolby.se

Planarkitekt Jonas Loiske 
Telefon: 0142-851 90 jonas.loiske@mjolby.se

Planarkitekt Sara Gustavsson Telefon: 0142-859 63   sara.gustavsson@mjolby.se

Planarkitekt Magnus Hultegård
Magnus.Hultegard@mjolby.se
Telefon: 0142-851 86

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress:
Stadshuset
Burensköldsvägen 11