Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till komunfullmäktiges sammanträde 22 oktober

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 19.00 den 22 oktober i hörsalen, stadshuset i Mjölby. Mötet är öppet för allmänheten.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och de handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sidalänk till annan webbplats.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Här finns kommnfullmäktiges handlingar från och med mars 2013

Kallelse och handling för 22 oktober

KallelsePDF

1. Val av justerare

2. Eventuell enkel fråga

3. Information om hemsjukvårdreformen i Mjölby kommun

4.Bokslutsprognos per 2013-08-31PDF

5.Delårsbokslut 2013PDF

6.Samverkans överenskommelse avseende personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, Östergötlands kommuner och landstingetPDF

7.Svar på motion om solcellerPDF

8.Svar på motion om en vegetarisk dag i veckan i skolbespisningenPDF

9.Omdisponering av investeringsbudget till infrastrukturåtgärder i samband med stängningen av Linköpingsgatan i SkänningePDF

10. Inkomna interpellationer, motioner och medborgarförslag
Medborgarförslag om busshållplats/anropsstyrd trafik till CarlslundPDF

11. Entlediganden och val

12. Meddelanden


Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in