lördag 20 januari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till komunfullmäktiges sammanträde 22 oktober

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 19.00 den 22 oktober i hörsalen, stadshuset i Mjölby. Mötet är öppet för allmänheten.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och de handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sidalänk till annan webbplats.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Här finns kommnfullmäktiges handlingar från och med mars 2013

Kallelse och handling för 22 oktober

KallelsePDF

1. Val av justerare

2. Eventuell enkel fråga

3. Information om hemsjukvårdreformen i Mjölby kommun

4.Bokslutsprognos per 2013-08-31PDF

5.Delårsbokslut 2013PDF

6.Samverkans överenskommelse avseende personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, Östergötlands kommuner och landstingetPDF

7.Svar på motion om solcellerPDF

8.Svar på motion om en vegetarisk dag i veckan i skolbespisningenPDF

9.Omdisponering av investeringsbudget till infrastrukturåtgärder i samband med stängningen av Linköpingsgatan i SkänningePDF

10. Inkomna interpellationer, motioner och medborgarförslag
Medborgarförslag om busshållplats/anropsstyrd trafik till CarlslundPDF

11. Entlediganden och val

12. Meddelanden


Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2013-10-21
Publicerad: 2013-10-21

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480