Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 19 januari 2018
Mjölby kommun

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp kallas alla avlopp som finns ute på landsbygden, och som inte är anslutna till det kommunala nätet.

Slamsugning

Avloppsvatten från hushåll innehåller stora mängder näringsämnen, organiska föreningar och bakterier. För att hindra att föroreningarna kommer ut i sjöar och vattendrag måste avloppsvattnet renas.

Ansök om tillstånd

För att få inrätta en avloppsanläggning måste du först ansöka om tillstånd (i vissa fall räcker det med en anmälan). Om du redan har en anläggning och ska göra förbättringar på den är du skyldig att göra en anmälan. Ansökan om tillstånd och anmälan ska ställas till miljönämnden och göras senast sex veckor innan anläggningen ska byggas.

Mer information om vilka krav som gäller och hur man ska gå till väga finns i informationsfoldern Små avloppsanläggningarPDF. Har du frågor om enskilda avlopp är du välkommen att ringa miljökontoret.

Vanligaste reningsmetoden

Den vanligaste reningsmetoden består av en slamavskiljare, en två- eller trekammarbrunn och efterföljande rening i en infiltration eller markbädd. I slamavskiljaren fastnar fasta partiklar och i infiltrationen/markbädden sker en rening av vattnet. Fördelen med dessa reningssystem är att de är relativt lätta att sköta. Nackdelen är att reningseffekten är begränsad och att den avtar kraftigt med tiden. Normalt har en markbädd en livslängd på max 15 år.

I områden med hög skyddsnivå, det vill säga stora delar av Mjölby kommun, räcker det inte med en markbädd efter slamavskiljaren utan det krävs någon form av ytterligare rening, en så kallad fosforfälla.

Många har inte tillräcklig rening

Det är många fastigheter på landsbygden som inte har tillräcklig rening av avloppsvattnet, utan släpper ut det orenat eller endast delvis renat. Utsläpp av näringsämnen medför att vattenområden växer igen och tillskott av organiskt material i vatten medför att syrehalten i vattnet sjunker. För att försöka förbättra avloppssituationen bedriver miljönämnden ett tillsynsarbete och jobbar för att få till nya anläggningar. Varje år inventeras en mindre del av kommunen.

Blanketter
Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanordningPDF
Utförandeintyg med kontrollplanPDF

Information
Jordprov för siktanalysPDF
Att tänka på innan markentreprenör anlitasPDF
EntreprenörslistaPDF 
Små avloppsanläggningarPDF

Länkar
Miljönämndens kvalitetsdeklarationPDF
Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehåll: Ida-Marie Stjerna

Senast publicerad: 2018-01-12

Senast ändrad av: David Hansevi

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Ida-Marie Stjerna

Senast publicerad: 2018-01-12

Senast ändrad av: David Hansevi

Miljökontoret


Telefon: 0142 - 850 00
miljo@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset
Burensköldsvägen 11

Postadress:
Mjölby kommun
595 80, Mjölby