torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder 2 oktober. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och handlingar

KallelsePDF

1. Andring i fördragningslistan

2. Delårsbokslut 2013PDF

3. Yttrande över Polismyndighetens verksamhetsplan för 2014PDF

4. Förslag till antagande av trafiksäkerhetsprogramPDF

5. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordningPDF

6. Handlingsplan för vatten i Mjölby kommun och utseende av representant till styrgruppenPDF

7. Representant och bidrag till projektet e-serviceverkstäderPDF

8. Svar på motion - en vegetarisk dag per vecka i skolbespisningenPDF

9. MeddelandenPDF

10. Övrigt

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2013-09-27
Publicerad: 2013-09-27

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480