Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Organisation på Trojenborgsskolan

Trojenborgsskolan är organiserad i fyra årskursvisa arbetsenheter. En arbetsenhet består alltså av eleverna i en årskurs plus de lärare som arbetar närmst dem.

Eleverna i en årskurs är indelade i mentorsgrupper på 10-15 elever, med en mentor. Två mentorsgrupper bildar en klass, vilket är den vanligaste undervisningsgruppen.

Lärarna i årskursen arbetar tillsammans i ett arbetslag, där en av dem fungerar som årskursledare.

De fyra årskursledarna utgör, tillsammans med rektor, ledningsgruppen.

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Jonas Bohlin
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-26
Publicerad: 2013-09-23

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in