Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Organisation på Trojenborgsskolan

Trojenborgsskolan är organiserad i fyra årskursvisa arbetsenheter. En arbetsenhet består alltså av eleverna i en årskurs plus de lärare som arbetar närmst dem.

Eleverna i en årskurs är indelade i mentorsgrupper på 10-15 elever, med en mentor. Två mentorsgrupper bildar en klass, vilket är den vanligaste undervisningsgruppen.

Lärarna i årskursen arbetar tillsammans i ett arbetslag, där en av dem fungerar som årskursledare.

De fyra årskursledarna utgör, tillsammans med rektor, ledningsgruppen.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480