Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Värdegrund

Vår värdegrund beskriver vad vi i Mjölby kommun står för - vårt gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra allt det vi gör. Politiker, chefer och fackliga representanter arbetade gemensamt under vintern 2012/13 fram värdegrunden. Vi har alla som arbetar i Mjölby kommun ett ansvar för att förverkliga värdegrundens innehåll.

Värdegrunden vägleder oss i bemötandet av medborgare och kunder

 • Medborgare och kunder i fokus
  Vi utgår från medborgarens och kundens behov, önskemål och rätt till delaktighet.

 • Professionellt bemötande
  Vi bemöter medborgare och kunder på ett kompetent och respektfullt sätt.

 • Samverkan för förbättringar
  Vi ser samverkan som en förutsättning för värdeskapande förbättringar.

 • Kreativt förhållningsätt
  Vi är engagerade och modiga. Vi ser utmaningar som möjligheter och fokuserar på resultat.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480