torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde 24 september

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 19.00 den 24 september i hörsalen, stadshuset i Mjölby. Mötet är öppet för allmänheten.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och de handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sidalänk till annan webbplats.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Val av justerare

2. Eventuell enkel fråga.

3. Interpellationsdebatt, behov av stöd till vissa unga vuxna (Neets)PDF

4. Samordningsförbundets revisionsberättelse 2012PDF

5. Arvode till valnämndens ordförandePDF

6. Ändring av kommunfullmäktiges beslut om revidering av miljönämndens reglementePDF

7. Förvärv av fastigheten Hulje 8:8 i MjölbyPDF

8. Fusion där Hallenhusets fastighetsbolag AB går in i Bostadsbolaget i Mjölby ABPDF

9. Inkomna interpellationer, motioner och medborgarförslag

10. Entlediganden och val

11. Meddelanden

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2013-09-23
Publicerad: 2013-09-23

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480