Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde 24 september

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 19.00 den 24 september i hörsalen, stadshuset i Mjölby. Mötet är öppet för allmänheten.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och de handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sidalänk till annan webbplats.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Val av justerare

2. Eventuell enkel fråga.

3. Interpellationsdebatt, behov av stöd till vissa unga vuxna (Neets)PDF

4. Samordningsförbundets revisionsberättelse 2012PDF

5. Arvode till valnämndens ordförandePDF

6. Ändring av kommunfullmäktiges beslut om revidering av miljönämndens reglementePDF

7. Förvärv av fastigheten Hulje 8:8 i MjölbyPDF

8. Fusion där Hallenhusets fastighetsbolag AB går in i Bostadsbolaget i Mjölby ABPDF

9. Inkomna interpellationer, motioner och medborgarförslag

10. Entlediganden och val

11. Meddelanden

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in