tisdag 20 februari 2018
Mjölby kommun

Kommunstyrelsen sammanträder 4 september

Kommunstyrelsen sammanträder 4 september. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Dagordning och handlingar

KallelsePDF

1. Ändring i föredragningslistan

2.Revidering av handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014PDF

3.Samverkansöverenskommelse avseende personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, Östergötlands kommuner och landstingetPDF

4.Svar på medborgarförslag om att organisera samåkning via kommunens webbPDF

5.Samverkan Östergötland, strategi för samverkan i Östergötlands Län, före, under och efter större händelsePDF

6. Information från näringslivschef Eva Rådeström

7.MeddelandenPDF

8.KursinbjudningarPDF

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2013-08-30
Publicerad: 2013-08-30

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480