Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 30 mars 2017
Mjölby kommun

Kommunens råd

I vår kommun finns sex råd, pensionärsrådet, kommunens råd i frågor om funktionsnedsättning, kommunens brottförebyggande råd (Kombrå), näringslivsrådet, kommunens idrottsråd och kommunens kulturråd.

Råden är till för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och olika organisationer och andra offentliga aktörer. I råden ingår representanter för olika intresseorganisationer och kommunala tjänstemän.

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-08-04

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-08-04

Senast ändrad av: Mia Högberg

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress:
Stadshuset
Burensköldsvägen 11

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se