Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Välkommen till kommunfullmäktige och frågestund 27 augusti

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 19.00 den 27 augusti i hörsalen, stadshuset i Mjölby. Mötet är öppet för allmänheten. Innan sammanträdet hålls en frågestund där oppositionen har möjlighet att ställa frågor till majoriteten. Frågestunden pågår klockan 18.15-18.45.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och de handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Val av justerare

2. Eventuell enkel fråga

3.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande företagsklimatet i Mjölby kommunPDF

4. Bokslutsprognos 2013-05-31PDF

5. Revidering av finanspolicynPDF

6. Äskande om tilläggsmedel från omsorgs- och socialnämndenPDF

7. Inkomna interpellationer, motioner och medborgarförslag: medborgarförslag att införa fri simskola i Lundbybadets utomhusbassäng och medborgarförslag om att införa "Gröna påsen" i kommunenPDF

8. Entlidiganden och val
- Entledigande av ersättare i kultur- och fritidsnämndenPDF
- Val av vice ordförande i revisionen


9. Meddelanden

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480