Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Kommunstyrelsens möte 21 augusti

Kommunstyrelsen sammanträder 21 augusti. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Dagordning och handlingar

KallelsePDF

1. Ändring i föredragningslistan

2. Arvode till valnämndens ordförandePDF

3. Revidering av handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014PDF

4. Förslag på aktivitet: Peppar, peppar - en temadag för seniorers säkerhetPDF

5. Översyn av arbetsformer på tekniska kontorets fastighetsavdelning och berörda verksamheterPDF

6. Information från tekniska kontoretPDF

7. Ändring av kommunfullmäktiges beslut om revidering av miljönämndens reglementePDF

8. Revidering av riktlinjer för exploatering och tomtkalkylPDF

9. Upprättande av detaljplan för SjunningsfältPDF

10. Förvärv av fastigheten Hulje 8:8 i MjölbyPDF

11. Samordningsförbundets revisionsberättelse 2012PDF

12. Fusion där Hallenhusets Fastighetsbolag AB gå in i Bostadsbolaget i Mjölby ABPDF

13. Medborgarförslag om ViringePDF

14. Nytt projektuppdrag Mjölby centrumPDF

15. Treårsplan 2014-2016 för Regionförbundet ÖstsamPDF

16. Projektplan och ansökan om medel för att införa fungerande rutiner och arbetssätt vid tillämpning av offentlighetsprincipen och sekretsslagenPDF

17. Samverkansöverenskommelse avseende personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, Östergötlands kommuner och landstingetPDF

18. Anmälan av delegationsbeslutPDF

19. MeddelandenPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480