Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Kommunalt avloppsvatten

När du som är ansluten till kommunalt avlopp spolar i toalett, vask eller dusch och tvättar hamnar ditt avloppsvatten på reningsverket, via ledningsnät och pumpstationer. Har du ett enskilt avlopp kan du läsa mer om det här.

Bassänger vid Mjölkulla reningsverk

I vattnet vill vi ta bort kväve, fosfor, organiska föroreningar och miljögifter. Kväve och fosfor är näringsämnen som gör att det börjar växa för mycket i sjöar och hav när de släpps ut i stora mängder, så kallad övergödning.

Reningsverket kan inte ta bort farliga kemikalier, läkemedel eller tobak. Sådana föroreningar försvårar reningsprocessen och släpps ut i miljön, antingen genom vattnet eller i slammet, som används för att gödsla åkrar med.

När oönskade saker hamnar i avloppet kan det även bli stopp i våra pumpar och ledningar, vilket medför att avloppsvattnet släpps orenat ut i vår närmiljö.

Luktutredning: 10 februari 2017 lämnades en luktutredning in till länsstyrelsen i Östergötland, utförd av Sweco för Mjölby Kommuns räkning. Rapporten hittar du HÄRPDF.

Du kan läsa och få mer information kring luktstörningarna på Mjölkulla reningsverk här.PDF

Illustration av pojke som spolar i toaletten

Du kan bidra till rent vatten genom att:

 • Bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten.
 • Lämna in överblivna läkemedel på apoteket.
 • Lämna miljöfarligt avfall som till exempel kemikalier, färg, nagellack och elektronik på återvinningscentralen.
 • Slänga ditt matfett i papperskorgen eller lämna på återvinningscentralen istället för att spola ner det i avloppet.
 • Undvika onödiga kemikalier.
 • Städa med såpa, miljömärkt diskmedel och mikrofibertrasa.
 • Köpa miljömärkta hygien- och rengörningsprodukter
  (Bra miljöval, Svanen och EU-ecolabel).
 • Tvätta fulla diskmaskiner och tvättmaskiner.
 • Använda rätt mängd diskmedel och tvättmedel.
 • Undvika att köpa kläder och andra produkter som innehåller silver.
 • Tvätta bilen i godkända tvätthallar (aldrig på gatan!).
 • Dammsuga noga för att bli av med gifter i inandningsluft och i skurvatten

Innehåll: Jessica Johansson

Senast publicerad: 2017-06-08

Senast ändrad av: Jessica Johansson

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jessica Johansson

Senast publicerad: 2017-06-08

Senast ändrad av: Jessica Johansson

Service- och teknikförvaltningen


Processingenjör
Areti Daniilidou
Telefon: 0142 - 851 78 Areti.Daniilidou@mjolby.se

Driftchef VA-verk
Ingvar Andersson 
Telefon: 0142-850 16
Ingvar.Andersson@mjolby.se

VA-verket
Telefon: 0142-850 92

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress:
Stadshuset
Burensköldsvägen 11