Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Kommunalt avloppsvatten

När du som är ansluten till kommunalt avlopp spolar i toalett, vask eller dusch och tvättar hamnar ditt avloppsvatten på reningsverket, via ledningsnät och pumpstationer. Har du ett enskilt avlopp kan du läsa mer om det här.

Bassänger vid Mjölkulla reningsverk

I vattnet vill vi ta bort kväve, fosfor, organiska föroreningar och miljögifter. Kväve och fosfor är näringsämnen som gör att det börjar växa för mycket i sjöar och hav när de släpps ut i stora mängder, så kallad övergödning.

Reningsverket kan inte ta bort farliga kemikalier, läkemedel eller tobak. Sådana föroreningar försvårar reningsprocessen och släpps ut i miljön, antingen genom vattnet eller i slammet, som används för att gödsla åkrar med.

När oönskade saker hamnar i avloppet kan det även bli stopp i våra pumpar och ledningar, vilket medför att avloppsvattnet släpps orenat ut i vår närmiljö.

Luktutredning: 10 februari 2017 lämnades en luktutredning in till länsstyrelsen i Östergötland, utförd av Sweco för Mjölby Kommuns räkning. Läs rapportenPDF.

Illustration av pojke som spolar i toaletten

Du kan bidra till rent vatten genom att:

 • Bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten.
 • Lämna in överblivna läkemedel på apoteket.
 • Lämna miljöfarligt avfall som till exempel kemikalier, färg, nagellack och elektronik på återvinningscentralen.
 • Slänga ditt matfett i papperskorgen eller lämna på återvinningscentralen istället för att spola ner det i avloppet.
 • Undvika onödiga kemikalier.
 • Städa med såpa, miljömärkt diskmedel och mikrofibertrasa.
 • Köpa miljömärkta hygien- och rengörningsprodukter
  (Bra miljöval, Svanen och EU-ecolabel).
 • Tvätta fulla diskmaskiner och tvättmaskiner.
 • Använda rätt mängd diskmedel och tvättmedel.
 • Undvika att köpa kläder och andra produkter som innehåller silver.
 • Tvätta bilen i godkända tvätthallar (aldrig på gatan!).
 • Dammsuga noga för att bli av med gifter i inandningsluft och i skurvatten

Kontakt

Driftchef reningsverket

Leif Andersson Telefon: 0142-36 61 22

leifg.andersson@mjolby.se

  

Vattenverket

Telefon: 0142-850 92

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480