Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Man får en ödmjukhet inför livet...

Erika Kamsvåg, socialsekreterare står med pärm i famnen. Foto: jarl Asklund

Erika Kamsvåg, socialsekreterare

– Jag ser mig som en problemlösare, någon som rycker in och hjälper familjer när livet kantrat. En bra dag på jobbet är när de människor jag försöker hjälpa är nöjda. Särskilt om vägen dit varit lite slingrig…

Erika Kamsvåg, 41 år, är socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen i Mjölby.

Många saknar nätverk

– Vår uppgift är att utreda när människor har problem för att sedan föreslå hjälp på olika sätt.
Jag jobbar mest med att utreda barns och ungdomar behov av stöd. För att vi ska kunna göra något måste vi få en anmälan från familjens omgivning, det kan vara anhörig eller skola, eller en ansökan från familjen
själv. Men jag tycker det borde heta ”orosbeskrivning” istället för anmälan. För det är en oro över att allt inte står rätt till, som gör att man kontaktar oss.

– De människor jag möter mår ofta psykiskt dåligt. Det kan finnas arbetslöshet eller sjukskrivning i bilden, långtifrån alltid missbruk. I många fall saknar familjerna nätverk och avlastning. De är helt ensamma.

Bra samarbeten

– Socialtjänstlagen styr vårt arbete och ligger till grund för hur vi får utreda. Inte förrän vi har dragit igång en utredning får vi börja ställa frågor till skola, förskola, sjukvård och bekanta. Vi har en bra samverkan med polis och skola i kommunen, som vi hela tiden försöker förbättra. Med gemensamma krafter försöker vi hjälp familjerna på olika sätt.

– Här på socialkontoret tänker vi många varv och har många diskussioner innan vi handlar. Ingenting sker lättvindigt. Men vi gör bedömningar utifrån de fakta vi kan se. Vi har ingen kristallkula… De allra flesta placeringar av barn är frivilliga och sker i samförstånd med föräldrarna. Grunden är dialog och kommunikation med de berörda.

Varvar ner på tåget

– Jag tycker om människor och vill hjälpa. Och jag ser hur skör tillvaron kan vara. Man får en ödmjukhet inför livet. Erika känner ett starkt personligt engagemang i sina ärenden. Men hon är noga med att dra en gräns mellan arbete och privatliv.

– När jag sätter mig på tåget och åker hem till Linköping, då lämnar jag också jobbet i tanken. Tåget är en bra övergång för det. Hemma finns mina egna barn, som behöver mig.

Vill du veta mer om jobben i kommunen?


Kontakta personalavdelningen
Telefon:
0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Innehåll: Personalavdelningen

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Malin Odbom

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Personalavdelningen

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Malin Odbom