Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Det ska vara säkert att åka på vägarna

Foto på produktionsledare Stefan Wass.

– När jag har jouren för snö- och halkbekämpning brukar jag åka en runda på natten genom Mjölby, Skänninge och Mantorp för att känna av väglaget. Det kan skilja i väderlek mellan orterna och omslag kan gå fort.

Stefan Wass 46 år, produktionssamordnare för väg, vatten/avlopp och avfall, känner snudd på ett personligt ansvar för att Mjölbyborna inte ska halka eller åka i diket.

– Självklart följer vi väderleksprognoser noga, men jag vill gärna ha lite extra koll, för att sätta in halkbekämpning och snöröjning i tid. Det ska vara så säkert som möjligt för människor att ta sig till skola och arbete. Vi måste också hålla ett öga på vädret inför grävarbeten.

Olika uppgifter genom åren

– I 16 år var jag ”sopgubbe” och körde sopbil. Det var krävande fysiskt, men kul. I tre år var jag avfallssamordnare. Många förbättringar arbetsmiljömässig har skett inom renhållning och avfallshantering genom åren. Jag har kört kranbil och jobbat med service och entreprenad inom väg och vatten/avlopp. Och nu jobbar jag på den administrativa sidan som arbetsledare. Jag har fått möjlighet att utvecklas och trivs som anställd av Mjölby kommun. Totalt har det blivit 25 år i kommunens tjänst hittills.

Insatser som syns

Kontakten med kommuninvånarna är tät. Telefonen går ofta varm hos Stefan.

– Vårt arbetsområde är ju ganska synligt. Vi spärrar av gator för att serva vattenledningar, vi sandar och snöröjer, vi tömmer soptunnor och vi sanerar klotter. Det är kanske lätt att ta den här kommunala servicen för given. Det händer att människor blir irriterade när snöröjningen dröjer. Men någon måste vara först och någon måste vara sist på varje linje. Skulle vi ploga samtidigt överallt skulle det gå åt hundratals traktorer…

Rosor värmer

Stefan tycker att alla samtal är viktiga.

– Jag vill höra när något inte fungerar. Hur ska vi annars kunna bli bättre? Vi får också samtal från många nöjda invånare. Och det värmer i hjärtat när vi får Dagens ros ibland.

– Jag känner yrkesstolthet, att jag kan påverka. Alla som jobbar inom den här förvaltningen känner varandra väl och hjälper varandra. Vi har ett uppdrag och det är vårt ansvar att utföra jobbet på bästa sätt.

Kontakt

Personalavdelningen
Telefon: 0142-850 00

mjolbykommun@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480