Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Jag är lotsen genom byggparagraferna

Foto på Krister Ramebäck, byggnadsinspektör som sitter på knä i dörröppningen på ett nybygge. Fotograf: Jarl Asklund

– Den som tittar in till oss i Stadshuset kan tro att vi jobbar med pappershögar. Det blir en del papper – men framför allt jobbar vi med människor. Att möta kommuninvånarna, lyssna och lotsa dem rätt genom byggparagraferna är det viktiga.

Krister Ramebäck, 52 år, är snickaren som blev byggnadsingenjör som blev byggnadsinspektör…

Tjänsteman med tumstock i fickan

Han har arbetat på olika byggföretag, varit avdelningschef på SAAB och ritare/konstruktör på husföretag. Dessutom ritade han egna hus på uppdrag, under en period.

– Jag jobbar med tillsyn och bygglov vid allt från nybyggnation av industrier till större tillbyggnader på privata villor. Mitt myndighetsutövande är styrt av plan- och bygglagen.

– Jag känner att jag har stor nytta av min praktiska bakgrund. Men samtidigt måste jag och mina kollegor ständigt uppdatera vår kunskap och hänga med i nya byggtekniker till exempel. Det gör också vårt jobb väldigt stimulerande och utvecklande.

Byggnadskontorets 15 anställda bildar tillsammans ett kompetenscentrum där även lantmäteri och planavdelning ingår. Kollegorna håller sig informerade om varandras projekt och kan slussa sökande till rätt person.

Kommunikation bästa redskapet

– En byggnadsinspektör kan nog upplevas som en person i maktposition. Därför är det oerhört viktigt att vara ödmjuk och lyssnande.

– Kommunikation. Det är mitt viktigaste redskap. Att förmedla vad som gäller enligt lagen i våra kommunala detalj- och översiktsplaner och varför bestämmelserna är sådana. I de flesta fall är det inga problem. Men det finns ärenden där förväntningarna krockar med den kommunala verkligheten och lagparagraferna. Och då är det
en härlig känsla när jag lyckas hjälpa människor att hitta andra alternativ än vad de först tänkt sig, och som de ändå blir nöjda med.

Laddar i gryningen

Krister tar sig till jobbet med pendeln från Linghem. Han är morgonpigg och tänder skrivbordslampan
vid sjusnåret varje dag.

– Jag hinner mycket administrativt den där lugna och tysta morgontimmen. Dagen som följer kan sedan rusa på med tekniska samrådsmöten, tillsynsbesök och tjänsteärenden som ska beredas inför nämndmöten. Det blir rätt tuffa arbetsperioder ibland men jag gillar att få tagga till!

Kontakt

Personalavdelningen
Telefon: 0142-850 00

mjolbykommun@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in