Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommunstyrelsens möte 15 maj

Kommunstyrelsen sammanträder 15 maj. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Dagordning och handlingar

KallelsePDF

1. justering av föredragningslistan
2. Kommunmål och driftramar 2014PDF
3. Bokslutsprognos 2013- omsorgs- och socialnämndenPDF
4. Slutredovisning av pilotprojektet "Utveckling Norrgården"PDF
5. Information från tillväxtkontoret/arbetsmarknadsenheten, näringslivschef Eva Rådeström
6. Äskande av tilläggsanslag för genomförandet av sommarskola 2013PDF
7. Direktiv till ombudet inför bolagsstämman med Östsvenska Yrkeshögskolan ABPDF
8. Förteckning över uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelse redovisasPDF
9. Anmälan delegationsbeslutPDF
10. Meddelanden

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in