Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommunfullmäktiges möte 21 maj

Du är alltid välkommen att lyssna på kommunfullmäktiges möten. Nästa möte är 21 maj klockan 19 i Hörsalen, stadshuset i Mjölby.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och de handlingar som hör till sammanträdet. Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida.länk till annan webbplats

På biblioteken och i Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Dagordning och handlingar

1. Val av justerare.
2. Eventuell enkel fråga.
3. Interpellationsdebatt: interpellation om klimatneutral kommunPDF
4.Bokslutsprognos per den 31 mars 2013PDF
5-9.Ansvarsprövning 2012PDF
A. Revisionsberättelse 2012PDF
B. Presidiets förslag till beslut och motiveringPDF
C. Kommunstyrelsens förklaringPDF
D. Utbildningsnämndens förklaringPDF
E. Kultur- och fritidsnämndens förklaringPDF
F. Övriga ledamöters förklaringPDF
G. Bilagor kommunstyrelsenPDF
H. Bilagor utbildningsnämndenPDF
I. Bilagor kultur- och fritidsnämndenPDF
J. Översiktlig tidsaxel ÖstergårdenPDF
K. Sammanfattning revisionsrapport 2009PDF
L. Fördjupning angående ansvarsprövning/anmärkningPDF
10.Årsredovisning 2012PDF
11.Skyltprogram, råd- och riktlinjerPDF
12.Priser för småhustomter på CarlslundsområdetPDF
13.Priser för småhustomter på HattorpsområdetPDF
14. Entledigande och val
15. Interpellationer, motioner och medborgarförslagPDF
16. Meddelanden, beslut från Länsstyrelsen: tillsyn över överfömyndarenPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in