Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Från kommunstyrelsens sammanträde 24 april

På sitt sammanträde i går uttalade kommunstyrelsen ett fortsatt förtroende för kommunchef Dag Segrell. Kommunstyrelsen la också grunden för ett åtgärdspaket, som ska vara ett ”levande dokument”:

För att förbättra rutiner och kunskaper i organisationen har flera förbättringsåtgärder redan startat och andra insatser planeras.

Förbättringsarbete som startat:

 • Arbetet med en långsiktig underhållsplan för alla kommunala fastigheter och tydliggörande av ägardirektiven.
 • Kartläggning av kompetens och bemanning på tekniska kontoret.
 • Utveckling av felanmälningsprocessen mellan service- och entreprenadkontoret och tekniska kontoret.
 • Värdegrundsarbete som omfattar alla kommunens medarbetare och politiker.

Förbättringsarbete som ska starta:

 • En extern organisationsutredning bland annat rörande samverkan mellan service- och entreprenadkontoret och tekniska kontoret, ska beställas.
 • Kommunstyrelsen ska föreslå att konsekvenser av vädrets makter ska arbetas in i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
 • Kommunchefen ska få i uppdrag att ta upp frågan om evakueringsplaner på regional nivå för eventuellt samarbete.
 • Personalkontoret ska ta fram ett utbildningspaket i arbetsmiljöfrågor.
 • Projektet när det gäller att förbättra kommunens administrativa processer och kunskapen om administration, särskilt när det gäller registerering/diarieföring, utökas ytterligare.
 • Kommunstyrelsen ska föra dialog med personalavdelningen om arbetet med introduktionsprogram för chefer och medarbetare.
 • En rutin för uppföljning av uppdrag från nämnder och styrelser ska tas fram.

Till kommunstyrelsens sida

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480