tisdag 20 februari 2018
Mjölby kommun

Från kommunstyrelsens sammanträde 24 april

På sitt sammanträde i går uttalade kommunstyrelsen ett fortsatt förtroende för kommunchef Dag Segrell. Kommunstyrelsen la också grunden för ett åtgärdspaket, som ska vara ett ”levande dokument”:

För att förbättra rutiner och kunskaper i organisationen har flera förbättringsåtgärder redan startat och andra insatser planeras.

Förbättringsarbete som startat:

 • Arbetet med en långsiktig underhållsplan för alla kommunala fastigheter och tydliggörande av ägardirektiven.
 • Kartläggning av kompetens och bemanning på tekniska kontoret.
 • Utveckling av felanmälningsprocessen mellan service- och entreprenadkontoret och tekniska kontoret.
 • Värdegrundsarbete som omfattar alla kommunens medarbetare och politiker.

Förbättringsarbete som ska starta:

 • En extern organisationsutredning bland annat rörande samverkan mellan service- och entreprenadkontoret och tekniska kontoret, ska beställas.
 • Kommunstyrelsen ska föreslå att konsekvenser av vädrets makter ska arbetas in i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
 • Kommunchefen ska få i uppdrag att ta upp frågan om evakueringsplaner på regional nivå för eventuellt samarbete.
 • Personalkontoret ska ta fram ett utbildningspaket i arbetsmiljöfrågor.
 • Projektet när det gäller att förbättra kommunens administrativa processer och kunskapen om administration, särskilt när det gäller registerering/diarieföring, utökas ytterligare.
 • Kommunstyrelsen ska föra dialog med personalavdelningen om arbetet med introduktionsprogram för chefer och medarbetare.
 • En rutin för uppföljning av uppdrag från nämnder och styrelser ska tas fram.

Till kommunstyrelsens sida

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2013-04-25
Publicerad: 2013-04-25

Medborgarservice


Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480