fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunstyrelsens möte 24 april

Kommunstyrelsen sammanträder 24 april. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Dagordning och handlingar


1. Ändring av föredragningslistan

2. LöneöversynsarbetetPDF

3. Sveriges viktigaste jobbPDF

4. Information om Vision Mjölby centrumPDF

5. Slutredovisning av pilotprojektet Utveckling NorrgårdenPDF

6. Priser för småhustomter på CarlslundsområdetPDF

7. Priser för småhustomter på HattorpsområdetPDF

8. Bokslutsprognos per den 31 mars 2013

9. Rådgivningsrapporterna, ärendehantering och ansvarstagande samt Lagmansgatan 16, Tunet Tant Brun och Prästgårdsliden

10. Förklaring till kommunfullmäktige med anledning av av anmärkningen i revisionsberättelsen.

11. Anmälan av delegationsbeslutPDF

12. Meddelande, yttrande från länsstyrelsen till TillväxtverketPDF

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2013-04-22
Publicerad: 2013-04-22

Medborgarservice


Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480