Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Från kommunstyrelsens sammanträde 10 april

På kommunstyrelsens sammanträde 10 april presenterades den externa utredningen av händelserna kring Östergårdens förskola. Styrelsen fattade också beslut om att ställa sig bakom Trafikverkets förslag till nya hastighetsbegränsningar på vägarna 50, 919, 990, 206 och 32.
Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom Trafikverkets förslag på 100 kilometer i timman på den nya riksväg 50 mellan Mjölby och Motala. Kommunstyrelsen ställer sig även bakom Trafikverkets förslag om hastigheter på vägarna 919 (gamla riksväg 50), 990, 206 och 32.

Ändrat beslut om förskola


När det gäller planering av nya förskolelokaler ändrade kommunstyrelsen sitt beslut från december om en modulbyggd förskola vid Lagmansskolan. Istället fick tekniska kontoret och utbildningsförvaltningen i uppdrag att planera för en ny permanent förskola vars placering ännu inte är bestämd.

Utredning visar brister


En utredningen av händelserna runt Östergårdens förskola som genomförts av företaget PwC presenterades. Även rapporten om den tillfälliga förskolelokalen på Lagmansgatan 16 och förskolorna Tunet och Prästgårdliden presenterades.
 
Båda rapporterna visar en rad brister, som exempel nämns bland annat bristfälliga rutiner, okunskap, underbemanning, eftersatt underhåll, oklara ansvarsförhållanden och brister i intern kommunikation. Kommunstyrelsen kommer nu att analysera rapporternas innehåll för att kunna ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas och vilka konsekvenser det kan få.

Rapport om ÖstergårdenPDF
Rapport om LagmansgatanPDF

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat.
Till kommunstyrelsens sida

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480