Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommunstyrelsens sammanträde 10 april

Kommunstyrelsen sammanträder 10 april. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.
Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Föredragningslista och handlingar

Föredragningslista/kallelsePDF

1. Ändring av föredragningslista
2. Presentation av utredning om ärendehantering och ansvarstagande, Östergården med mera.
3. Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 50PDF
4. Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 919PDF
5. Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 990PDF
6. Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 206PDF
7. Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 32PDF
8. Planering av nya förskolelokaler
9. Information/meddelanden

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in