tisdag 20 februari 2018
Mjölby kommun

Kommunstyrelsens sammanträde 10 april

Kommunstyrelsen sammanträder 10 april. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.
Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Föredragningslista och handlingar

Föredragningslista/kallelsePDF

1. Ändring av föredragningslista
2. Presentation av utredning om ärendehantering och ansvarstagande, Östergården med mera.
3. Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 50PDF
4. Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 919PDF
5. Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 990PDF
6. Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 206PDF
7. Förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning för väg 32PDF
8. Planering av nya förskolelokaler
9. Information/meddelanden

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2013-04-08
Publicerad: 2013-04-08

Medborgarservice


Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480