Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Nedtagning av träd och röjning av sly på kommunens mark

Mjölby kommun är generellt restriktiv med att fälla friska träd. Goda skäl måste finnas.
Att ett träd skymmer solen, står i vägen för en parabolantenn, eller att löv från kommunens buskage blåser in på tomten anses inte tillräckliga.  

Givetvis röjer vi sly, gör akuta nedtagningar av träd som skadats av storm, påkörning eller liknande och utgör en skaderisk för person eller egendom.

Varje enskilt fall bedöms utifrån de faktorer vi måste ta hänsyn till. Fyll därför i ansökan så bedömer vi ditt ärende.

Ansökan om trädfällning eller röjning av slyPDF

Parkansvarig, kommunekolog och skogsansvarig går igenom varje ansökan och gör en bedömning utifrån förljande faktorer:

  • Vad betyder trädet för området som helhet? Det kan ingå i en allé, Sveriges gamla träd är unika i Europa.
  • Har trädet har några ekologiska eller estetiska värden? Många insekter är helt beroende av sälgens tidiga blomning.
  • Hur är trädets kondition? I vissa fall kan vara aktuellt att ta ner det på grund av säkerhetsskäl, eller beskära det, för att göra det säkrare.

Vi bedömer också hur de boende runt om kommer att påverkas. Grannar måste vara överens och skriva under ansökan.

Om vi bedömer att trädet bör tas bort, fäller vi och transporterar bort det under vintersäsongen. Du kan lämna in din ansökan närsomhelst under året, men om ditt ärende ska hinnas med under kommande vinter, behöver vi din ansökan före den första oktober.

I närheten av bebyggelse försöker vi ta hänsyn till friluftslivets behov, vi försöker att inte störa för mycket vid till exempel vandringsleder och motionsspår.

Inför avverkningar informerar vi närboende i tid, så att vi får eventuella önskemål innan arbetet påbörjas.

Observera att det ej är tillåtet enligt svensk lag att själv fälla, beskära eller på något sätt skada träd eller växtlighet på annans mark utan tillstånd.

Stadsträdgårdsmästare
Åsa Blomqvist
Telefon: 0142- 852 32
E-post: asa.blomqvist@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Vattenfall  Foto: Bo Dahlgren

Innehåll: Åsa Blomqvist

Senast publicerad: 2018-02-12

Senast ändrad av: Jenny Ristorp

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Åsa Blomqvist

Senast publicerad: 2018-02-12

Senast ändrad av: Jenny Ristorp