Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Läs handlingarna till kommunfullmäktiges möte 12 februari

Du är alltid välkommen att lyssna på kommunfullmäktiges möten. Nästa möte är 12 februari klockan 19 i Hörsalen, stadshuset i Mjölby.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och de handlingar som hör till kommunfullmäktiges sammanträde 12 februari. Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida.

På biblioteken och i Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Dagordning och handlingar

Kallelse/dagordning för kommunfullmäktigePDF
1. Val av justerare

2. Eventuell enkel fråga

3. Information om branden på Prästgårdsliden
Fördjupad olycksundersökningPDF

4. Information om Svenska kyrkans omorganisation

5. Kommunikationspolicy för Mjölby kommun
Förslag till beslutPDF
Förslag till kommunikationspolicyPDF

6. Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa
Förslag till beslutPDF
Förslag till plan- och bygglovstaxaPDF

7. Borgensavgifter för de kommunägda företagen
Förslag till beslutPDF

8. ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)- strategi för Mjölby kommun
Förslag till beslutPDF
Sammanställning av yttrandenPDF
Förslag till ADNT-strategiPDF

9. Entlediganden och val

10. Inkomna interpellationer, motioner och medborgarförslag
Medborgarförslag om att göra en vardag i veckan till helgdag för de som går i skolanPDF

11. Meddelanden

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480