Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Pågående detaljplaner

Nedan kan du se vilka detaljplaner som är under framtagande i kommunen samt vilket skede de befinner sig i.

Detaljplaner i uppstartsskede

Detaljplan


Handläggare

 

Viby-Stenstorp 1:7, Mantorp
Planprogram Hulje väst, Mjölby


Ida Arvidsson


 

Detaljplaner i samrådsskede

Detaljplan

Samråd

Handläggare

Detaljplan Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 1:8

2018-09-21 - 2018-10-21

Ida Arvidsson

Detaljplan Hulje 8:24 med flera, Skjutbanor

2018-06-05 - 2018-08-17

Ida Arvidsson

Detaljplan Mjölby 43:68 med flera, (Södra Björkudden)

2018-07-09 - 2018-09-03

Jonas Loiske

Detaljplan Fall 1:1 med flera, Mantorp

2018-08-06 - 2018-09-17

Magnus Hultegård

 

Detaljplaner i granskningsskede

Detaljplan

Granskningstid

Handläggare

Detaljplan i Mantorp för del av
Viby-Olofstorp 4:4 (Östra Olofstorp vid Riksvägen)

2018-09-26 - 2018-10-26

Magnus Hultegård

Västanå 2:7 med flera

2018-05-30 - 2018-06-20

Jonas Loiske

Linköpingsgatan i Skänninge

2014-03-12 - 2024-04-02

 

Detaljplaner i antagandeskede

Detaljplan

Handläggare

Häradsvallen 1:133 med flera, Mantorp

Ida Arvidsson

Överklagade detaljplaner

Detaljplan

Antagande

Handläggare


 

Godkända planprogram

Program

Godkänt

Handläggare

Planprogram Fall 1:1 med flera, Mantorp

2018-03-20

Sara Gustavsson

 

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se

 

Planarkitekt

Ida Arvidsson
Telefon: 0142-850 62

ida.arvidsson@mjolby.se

 

Planarkitekt

Jonas Loiske
Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se

  

Planarkitekt

Magnus Hultegård
Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se

 

Planarkitekt

Caroline Gyllemark
Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se

 

Planarkitekt

Marika Tano
Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in