torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Frågor och svar om snöröjning

När kommer ni och plogar på min gata? Varför är det vallar på trottoarerna? Läs frågor och svar och snörjning i Mjölby kommun.

Vinterbild med stö, stadsmiljö Mjölby

Var är kommunen ansvarig för snöröjning och halkbekämpning?
Kommunen ansvarar för gator i tätbebyggt område, det handlar om 162 kilometer gator och 105 kilometer gång- och cykelvägar. Totalt snöröjs 1 600 000 kvadratmeter.
Trafikverket ansvarar för större vägar och leder. Småvägar på landet hör ofta till vägsamfälligheter.
 
Vad är man ansvarig för som fastighetsägare?
De som har en gångbana vid sin fastighet är skyldiga att röja och halkbekämpa där, det gäller både för villaägare och dem som äger hyresfastigheter. Snön ska läggas upp på den egna tomten och får inte kastas ut på gatan.

Tänk på brevbäraren, tidningsbudet och sopbilen: skotta bort snön ungefär två meter på var sida om postlådan. Håll vägen fram till ditt sopkärl skottad och sandad. Där vi använder sidlastare för att tömma soporna är det extra viktigt att snövallar inte hindrar hämtningen.

När börjar kommunen röja bort snön?
Vi börjar ploga när snön är tre centimeter djup. Först tar vi gång- och cykelvägar. Platser som resecentrum i Mjölby och Mantorp är också högt prioriterade. Områden runt skolor, äldreboenden eller där det finns verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, står också högt upp på listan.
 
Varför dröjer det så länge innan ni plogar på min gata?
Någon blir alltid först och alltid sist. Det är viktigt att prioritera gator med mycket trafik och bussar. Små villagator står lite längre ner på listan. Kommunen har åtta timmar på sig efter att det slutat snöa att röja gång- och cykelbanor, på torg och på huvud- och bussgator. Huvudröjningen på det övriga väg- och gatunätet ska vara klar senast 32 timmar efter avslutat snöfall.
 
Hur håller kommunen koll på snöläget?
Vi prenumererar på särskilda prognoser från SMHI och en arbetsledare har jour dygnet runt, veckans alla dagar. Han kan logga in på särskilda SMHI-konton och kolla väderläget kontinuerligt, han åker också ut och inspekterar.
 
Hur många personer jobbar med snöröjning i Mjölby kommun?
Vi har 17 kontrakterade entreprenörer som kan köra ut med sina traktorer. Entreprenörerna ansvarar för varsitt bestämt område. Kommunen äger också tre egna fordon, en lastbil och två lastmaskiner. Ett tiotal personer arbetar med snöröjning för hand.
 
Väcker kommunen entreprenörerna om det snöar på natten?
Ja, när vi bedömer att det är dags att börja röja, sänds ett meddelande ut till entreprenörerna via ett så kallat "Call and report-system". Det ringer i entreprenörens telefon, han lyssnar av ett meddelande och återkopplar till kommunen att han ger sig ut. Om entreprenören sover djupt fortsätter telefonen att ringa tills dess han återkopplar. Nytt för i år är att entreprenören sätter på en Gps när han startar traktorn, kommunen kan hela tiden se var han är och vilka områden han röjt upp.
 
Ibland är det svårt att gå på trottoarerna, varför lägger ni upp snövallar där?
När det snöar mycket kan vi behöva röja flera gånger på samma sträcka under dygnet, det är liksom ingen idé att skotta trottoarkanter eftersom det så snabbt blir nya vallar. När det slutat snöa går vi in och gör vad vi kallar efterröjning och tar bort snövallar vid trottoarkanter, busshållplatser och så vidare.

Var gör kommunen av all snö som röjs bort?
Vi har två snötippar i Mjölby en i Skänninge och en i Mantorp. När vi röjer vid till exempel grönområden försöker vi trycka ut en del snö där.
 
Vad kostar snöröjningen i kommunen?
En dag när alla entreprenörer är igång, ligger kostnaden på 10 000 kronor i timmen bara för deras arbete. Vi räknar med att 10 timmars snöröjning kostar ungefär 100 000 kronor. En normal vinter går på runt 4 000 000 kronor i snöröjningskostnader. Den snörika vintern 2010 låg kostnaden på 12 000 000 kronor.

Vad kan man göra själv för att underlätta snöröjningen?
Det viktigaste är att följa parkeringsbestämmelserna, om alla parkerar på ett riktigt sätt går det mycket lättare att få undan snön. Man får bara parkera 24 timmar i sträck på samma ställe under vardagar, om inte andra parkeringsanvisningar finns uppskyltade.

Innehåll: Jenny Ristorp
Uppdaterad: 2017-12-15
Publicerad: 2017-12-12

Frågor om snö och halka


Under ordinarie arbetstid

kan du få svar på akuta frågor
på telefon 0142-851 68
eller 0142-851 25

eller via Medborgarservice
på telefon 0142-859 95

eller via kommunens växel
på telefon 0142-850 00

Fråga efter snösvängen!

Övrig tid kan du ringa
0142-107 07

Hämta sand gratis

Fastighetsägare kan gratis hämta mindre mängder sand för till exempel gångbanor.

Du kan hämta sand på förråden på Ramstadgatan 17 i Mjölby och på förrådet på Bjälbogatan 22 i Skänninge.

I Mantorp finns sand vid återvinningsstationen Trumpetarevägen-Västra Riksvägen.

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480