Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 19 februari 2018
Mjölby kommun

Tömning av tankar och trekammarbrunnar

Tömning av trekammarbrunn
Trekammarbrunnar och slutna tankar töms av tekniska kontorets entreprenör enligt ett körschema.

När brunnen är tömd finns en liten plast-stripe med tömningsdatum på eller i närheten av brunnen.

Du vänder dig till tekniska kontorets kundservice när du har frågor eller vill beställa extra- eller akuttömningar. Har du en sluten tank ringer du själv till tekniska kontorets kundservice och beställer tömning.

Vägen

 • Vägen fram till platsen där slambilen stannar måste vara minst 3 meter bred.
 • Det måste finnas en fri höjd på 3,7 meter.
 • Vägen ska tåla en last på 10 ton.
 • På vintern ska vägen fram till uppställningsplatsen och brunnen vara snöröjd och halkbekämpad.
 • Slambilen ska ha möjlighet att vända.

Uppställningsplatsen

 • Avståndet mellan den uppställningsplats som ska finnas för slambilen och
  själva brunnen/tanken ska inte vara mer än 20 meter.
 • Uppställningsplatsen ska vara utformad så att det är trafiksäkert att stå där. Den får till exempel inte ligga på ett backrön eller kurva.
 • Markytan på uppställningsplatsen får inte ligga högre än 5 meter över botten på din brunn/tank. Annars finns det risk att brunnen inte kan tömmas.

Slangdragningsvägen

 • Det får inte finnas några hinder på vägen där slangen ska dras, till exempel staket, elstängsel, djur, murar eller planteringar.
 • Vägen fram till och omkring brunnen ska vara röjd. Den ska vara fri från växter och annat som kan ta skada vid slangdragningen. På vintern ska den vara röjd från snö och vara halkbekämpad.
 • Locket på brunnen ska vara lätt att lyfta av för en person och det ska vara helt så att ingen kan skada sig på det.

 

Service- och teknikförvaltningen


Kundservice

Telefon: 0142-852 33
Telefontid vardagar 9:00-12:00 samt 13:30-15:30
TKDebitering@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Innehåll: Jenny Persson

Senast publicerad: 2018-02-12

Senast ändrad av: Jenny Ristorp

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jenny Persson

Senast publicerad: 2018-02-12

Senast ändrad av: Jenny Ristorp