Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Avfallstrappan

Arbetet med att förebygga mängden avfall och mängden farliga ämnen i avfallet är prioriterat av EU. De har därför tagit fram en avfallshierarki. Den går ut på att minska avfallet och ta hand om det avfall som uppstår.
Avfallstrappan
Avfallshanteringen har en prioritetsordning i fem trappsteg:

Minska mängden

Det bästa är såklart att inget avfall uppstår. Köp bara det du behöver och laga det som går. Blir det mat över — gör matlåda på resterna.

Återanvända

Ge bort eller sälj det du har tröttnat på eller lämna in det på second hand. Låna, byt eller dela saker med andra.

Återvinna

Tidningar och förpackningar ska till återvinningsstationerna och övrigt avfall som inte går att återanvända lämnar du till återvinningscentralen.

Förbränna

Brännbart avfall slängs i soppåsen och det som inte får plats lämnar du på återvinningscentralen. Avfallet förbränns och blir till värme och energi.

Deponera

I sista hand förvaras avfall som inte går att återvinna eller förbränna på en soptipp, en så kallad deponi.

Innehåll: Leif Andersson

Senast publicerad: 2017-06-08

Senast ändrad av: Jenny Persson

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Leif Andersson

Senast publicerad: 2017-06-08

Senast ändrad av: Jenny Persson

Service- och teknikförvaltningen


Miljöingenjör
Jenny Persson
Telefon: 0142-859 14
jenny.persson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11