Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 17 januari 2018
Mjölby kommun

Rastverksamhet

Ett av Lindbladsskolans skolutvecklingsmål är att utveckla rasten för våra elever. Verksamheten bedrivs varje dag på lunchrasten klockan 11.20-12.20. Tre fritidspedagoger är ute och erbjuder olika aktiviteter för de elever som vill vara med.

Varje dag ansvarar en av fritidspedagogerna för en planerad aktivitet. Övrig verksamhet fungerar som tidigare med två aktiva fritidspedagoger ute på skolgården. Vi sätter fokus på leken vilket bland annat leder till nya kamratrelationer. Våra aktiviteter är utformade så att det finns plats för alla barn som vill vara med.

Våra mål för rastverksamhet på Lindbladsskolan är att

 • motverka utanförskap, förebygga mobbning och kränkande särbehandling

 • utveckla/stimulera elevens fantasi och kreativa förmåga

 • utmana eleven till daglig rörelse och fysisk aktivitet
 • låta eleven ha inflytande över sin fritid/rast

 • ge eleven möjlighet att ta ansvar för material och deltagande i planerade aktiviteter

 • ge eleven möjlighet att söka nya kamratrelationer

 • utveckla elevens utemiljö och att skolgården blir en levande lekmiljö.

Det når vi genom att

 • ansvaret för rastverksamheten ligger på sex fritidspedagoger

 • tre aktiva fritidspedagoger är ute varje dag

 • det finns en planerad aktivitet varje dag

 • det finns pedagogiskt lekmaterial framme varje dag

 • Att det finns samarbete med skolans trygghetsteam

 • det finns stimulerande lekmiljöer

 • ge eleven valfrihet att delta i olika aktiviteter

 • det finns en förslagslåda och ge möjlighet till elevens vecka där eleverna bestämmer aktiviteter

 • låta elever tillsammans med fritidspedagoger vara delaktiga i fram och undanplockning

 • fritidspedagoger för en löpande dokumentation, gör observationer och sociogram över elevers kompisrelationer.

Innehåll: Irene Eriksson

Senast publicerad: 2017-07-10

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Irene Eriksson

Senast publicerad: 2017-07-10

Senast ändrad av: Mia Högberg

Lindbladsskolan

Rektor
Margareta Melin Lorentzon
Telefon: 0142-858 20
Fax: 0142-404 57 

Skoladministratör
Telefon: 0142-858 25

lindbladsskolan@mjolby.se

Adress
Mjölbygatan 9-11, 596 34 Skänninge