Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 19 januari 2018
Mjölby kommun

Barnomsorg, grundskola och skolbarnomsorg


När du fyllt i blanketten ska den skrivas ut och undertecknas. Därefter ska du skicka den till adressen som anges på respektive blankett.
Har du svårt att hitta en särskild blankett i listan nedan kan du trycka Ctrl + F på ditt tangentbord för att få fram ett sökfält. Ange sedan ett ord i sökfältet så kommer det ordet markeras på sidan. Sökfältet visas oftast ovanför eller nedanför sidan du befinner dig på, men detta kan variera beroende på vilken webbläsare du använder.

Blankett

Beskrivning

Acrobat PDF

Dygnet-runt-omsorg, bilaga till ansökan

Här söker du som vårdnadshavare barnomsorg på obekväma arbetstider

Ladda nedPDF

Dygnet-runt-omsorg, schemablankett

Här lämnar du som vårdnadshavare schema över ditt barns behov av barnomsorg på obekväm tid

Ladda nedPDF

Dygnet-runt-omsorg, överenskommelse

Ömsesidig överenskommelse för underskrift mellan dig som vårdnadshavare och Mjölby kommun angående barnomsorg på obekväm tid

Ladda nedPDF

Enskild förskola, ansökan

Här ansöker du om tillstånd godkännande och bidrag för enskild förskoleverksamhet

Ladda nedPDF

Foto på förskolans hemsida, samtycke till publicering

Här medger du som vårdnadshavare att ditt barns fotografi får publiceras på verksamhetens hemsida

Ladda nedPDF

Foto på skolans hemsida, samtycke till publicering

Här medger du som vårdnadshavare att ditt barns fotografi får publiceras på verksamhetens hemsida

Ladda nedPDF

Gemensam vårdnad, för- och skolbarnsavgifter

Överenskommelse för underskrift mellan vårdnadshavare och personal i grundskola och/eller skolbarnomsorg

Ladda nedPDF

In- eller utflyttning av elev, anmälan

Här lämnar du som vårdnadshavare uppgifter om elev vid in eller utflyttning av elev, till eller från skola i Mjölby kommun

Ladda nedPDF

Ledighet för elev i grundskolan, ansökan

Här ansöker du som vårdnadshavare om ledighet för barn i grundskola

Ladda nedPDF

Medicinering i skola, överenskommelse

Överenskommelse för underskrift mellan vårdnadshavare och personal i grundskola och/eller skolbarnomsorg

Ladda nedPDF

Medicinering på förskola, överenskommelse

Överenskommelse för underskrift mellan vårdnadshavare och förskolepersonal om medicinering i förskola

Ladda nedPDF

Modersmål, ansökan

Här anmäler du som vårdnadshavare önskemål om undervisning i ditt barns modersmål

Ladda nedPDF

Modersmål, uppsägning

Här anmäler du som vårdnadshavare uppsägning av undervisning i ditt barns modersmål

Ladda nedPDF

Förskoleplats, fritidshemsplats och/eller skolgång i annan kommun än folkbokföringskommunen, ansökan

Här söker du som vårdnadshavare skolgång och/eller barnomsorgsplats i Mjölby kommun, och/eller skolgång i annan kommun för ditt barn

Ladda nedPDF

Skolskjuts, ansökan

Här söker du som vårdnadshavare skolskjuts för ditt barn och lämnar preliminärt läsårsschema över ditt barns behov av skolskjuts

Ladda nedPDF

Studiehandledning, ansökan

Här ansöker du som undervisande lärare om studiehandledning på nyanländ elevs modersmål.

Ladda nedPDF

Kostintyg, specialkost, för förskolan

Här ansöker du som vårdnadshavare om specialkost för ditt barn av medicinska och /eller etiska skäl

Ladda nedPDF

Kostintyg, specialkost, för grundskolan

Här ansöker du som vårdnadshavare om specialkost för ditt barn av medicinska och /eller etiska skäl

Ladda nedPDF

 

Innehåll: Helena Kugelberg Palmqvist

Senast publicerad: 2017-11-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Helena Kugelberg Palmqvist

Senast publicerad: 2017-11-20

Senast ändrad av: Mia Högberg