Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Djur och djurhållning

När du fyllt i blanketten ska den skrivas ut och undertecknas. Därefter ska du skicka den till adressen som anges på respektive blankett.

Blankett

Beskrivning

Acrobat PDF

Anmälan av animalieproduktion

Här anmäler du animalieproduktion enligt 21 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) - Animalieproduktion

Ladda nedPDF (pdf, 167.2 kB)

Ansökan: Djurhållning inom detaljplanerat område

Här söker du tillstånd att hålla djur inom detalplanelagt område enligt 4 § lokala föreskrifter enligt miljöbalken (OSFS 2000:5)

Ladda nedPDF (pdf, 46.3 kB)

Nedgrävning av häst

Här lämnar du in om samråd vid nedgrävning av häst

Ladda nedPDF (pdf, 55.2 kB)

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480