Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun

Registrering av livsmedelsanläggning

Tillvägagångssätt vid registrering av livsmedelsanläggning

Hur går en anmälan om registrering till?

  • Fyll i blanketten "anmälan om registrering av livsmedelsanläggning". Skicka den till miljökontoret senast två veckor innan verksamheten ska öppna. Var noga med att fylla i alla relevanta uppgifter. På blanketten framkommer det hur mycket anmälan kostar. Till blankettarkivet

  • Miljökontoret diarieför anmälan och ett ärende upprättas. Uppgifterna förs in i miljökontorets register.

  • Om viktiga uppgifter saknas kontaktas verksamhetsutövaren för kompletteringar.

  • En "registrering av livsmedelsanläggning" görs och ett beslut skickas till verksamhetsutövaren som en bekräftelse på anmälan. Debitering för handläggning skickas på separat faktura.

  • Verksamhetsutövaren kan öppna verksamheten två veckor efter det datum som anmälan om registrering inkommit till miljökontoret.

  • När verksamheten öppnat kommer miljökontoret att genomföra en inspektion i anläggningen för att kontrollera förutsättningar för att producera säker mat samt att livsmedelslagstiftningen efterlevs.

  • Ett förslag till beslut om årlig kontrollavgift skickas till verksamhetsutövaren. Där anges en viss svarstid där verksamhetsutövaren kan lämna eventuella synpunkter på förslaget.

  • Ett beslut om årlig kontrollavgift fattas av miljönämnden. Om beslutet anses vara felaktigt kan det överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor.

Innehåll: Petra Malm

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Petra Malm

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg