Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Näringsliv

Näringsliv

Registrering av livsmedelsanläggning

Tillvägagångssätt vid registrering av livsmedelsanläggning.

Hur går en anmälan om registrering till?

  • Fyll i blanketten "anmälan om registrering av livsmedelsanläggning". Skicka den till miljökontoret senast två veckor innan verksamheten ska öppna. Var noga med att fylla i alla relevanta uppgifter. På blanketten framkommer det hur mycket anmälan kostar. Till blankettarkivet

  • Miljökontoret diarieför anmälan och ett ärende upprättas. Uppgifterna förs in i miljökontorets register.

  • Om viktiga uppgifter saknas kontaktas verksamhetsutövaren för kompletteringar.

  • En "registrering av livsmedelsanläggning" görs och ett beslut skickas till verksamhetsutövaren som en bekräftelse på anmälan. Debitering för handläggning skickas på separat faktura.

  • Verksamhetsutövaren kan öppna verksamheten två veckor efter det datum som anmälan om registrering inkommit till miljökontoret.

  • När verksamheten öppnat kommer miljökontoret att genomföra en inspektion i anläggningen för att kontrollera förutsättningar för att producera säker mat samt att livsmedelslagstiftningen efterlevs.

  • Ett förslag till beslut om årlig kontrollavgift skickas till verksamhetsutövaren. Där anges en viss svarstid där verksamhetsutövaren kan lämna eventuella synpunkter på förslaget.

  • Ett beslut om årlig kontrollavgift fattas av miljönämnden. Om beslutet anses vara felaktigt kan det överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480