Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

It och bredband

Att ha tillgång till bredband och internet ses idag som något nödvändigt och lika självklart som att ha elektricitet hemma. Hela tiden utvecklas nya tjänster och användningsområden för it, vilket ställer högre krav på näten. Mjölby kommuns ambition är att följa med i it-utvecklingen.

Eftersom många it-tjänster är samhällsnyttiga är det bra att många har tillgång till nät med hög kapacitet. Det gör det till exempel enklare att hitta information, använda självservice, få tjänster utförda och kontakta politiker.

Vi vill vara ett föredöme

Mjölby kommun har som målsättning att det ska vara enkelt att ta del av information om kommunen, kommunicera med kommunens verksamheter samt att kunna registrera ärenden och få tjänster utförda via internet.
 
Kommunen arbetar för att motverka klyftor som kan uppstå mellan grupper på grund av skillnader i tillgång till och kunskap om it. Vi vill också uppmuntra och underlätta för medborgarna och det lokala näringslivet att använda it.

Bredband
Bredband är ett enkelt sätt att sammanfatta olika tekniker för att koppla upp datorer och andra apparater till internet.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480