Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Social hållbarhet

Den sociala dimensionen är väldigt bred. Den berör bland annat barnens rättigheter, där varje barn har rätt till utbildning, att yttra sina behov och åsikter med mera. Även frågor om jämlikhet berörs.

Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ålder, nationalitet, kulturell bakgrund eller sexuell läggning.

Det är också viktigt att skapa förutsättning för en god hälsa. För att uppnå detta krävs att många olika delar samverkar, till exempel motion och matvanor.

Kultur är något som ofta glöms bort när vi talar om hållbar utveckling, men som är en viktig del för att vi människor ska må bra.

Mjölby kommun vill stimulera till goda och sunda levnadsvanor så som bra mat, motion, ett tryggt samhälle, bra skolor, inga droger och låg kriminalitet.

Kontakt

Hållbarhetsstrateg

Åsa Carlberg
Telefon: 0142-850 00

asa.carlberg@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480