Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 16 januari 2018
Mjölby kommun

Social hållbarhet

Vårdbiträden och vårdtagare inom äldrevården.

Den sociala dimensionen är väldigt bred. Den berör bland annat barnens rättigheter, där varje barn har rätt till utbildning, att yttra sina behov och åsikter med mera. Även frågor om jämlikhet berörs.

Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ålder, nationalitet, kulturell bakgrund eller sexuell läggning.

Det är också viktigt att skapa förutsättning för en god hälsa. För att uppnå detta krävs att många olika delar samverkar, till exempel motion och matvanor.

Kultur är något som ofta glöms bort när vi talar om hållbar utveckling, men som är en viktig del för att vi människor ska må bra.

Mjölby kommun vill stimulera till goda och sunda levnadsvanor så som bra mat, motion, ett tryggt samhälle, bra skolor, inga droger och låg kriminalitet.

Innehåll: Åsa Carlberg

Senast publicerad: 2016-12-13

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Åsa Carlberg

Senast publicerad: 2016-12-13

Senast ändrad av: Mia Högberg

Kommunstyrelsens förvaltning


Hållbarhetsstrateg
Åsa Carlberg
Telefon: 0142-850 00
asa.carlberg@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Energiplan & klimatstrategiPDF