Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommun & politik

Kommun & politik

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling; ekonomi, sociologi, ekologi

Mjölby kommun tycker det är viktigt med hållbar utveckling, vilket man bland annat lyfter fram i sin vision.

 

I visionen står det bland annat;

"Mjölby kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande.

Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Vi ska skapa utrymme för att både människor, företag och naturresurser ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt."

Vad är då hållbar utveckling?

Hållbar utveckling brukar beskrivas utifrån tre olika delar; ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Alla delarna är lika viktiga och är beroende av varandra.

  • Ekonomisk hållbarhet innehåller bland annat produktivitet, investeringar, finansiell stabilitet, nyskapande och infrastruktur.   
  • Social hållbarhet innehåller områden som utbildning, arbetsliv, hälsa, delaktighet, kultur och kreativitet.
  • Ekologisk hållbarhet innehåller klimat, biologisk mångfald, ekosystem, luft, mark och vatten.

Energiplan & klimatstrategiPDF

Kontakt

Hållbarhetsstrateg

Åsa Carlberg
Telefon: 0142-850 00

asa.carlberg@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480