Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Elitstöd

Elitstödet ska ge idrottsföreningar förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet på nationell och regional elitnivå. Det ska också skapa förutsättningar för ökad ungdomsverksamhet.

Vem eller vilka kan beviljas stöd?

Elitstöd kan ges till lagidrotter. Idrotter där lagtävling är en del av en annars individuell idrott omfattas inte, stafettlag och laghoppning är exempel på detta. Stödet omfattar endast verksamhet på seniornivå.

Hur går det till?

Kultur- och fritidsförvaltningen utser och kontaktar aktuella föreningar. Beredning sker vid två tillfällen per år.

  • Verksamhet sommartid - kontakt tas med föreningarna senast 30 november, beslut senast 31 december.
  • Verksamhet höst och vinter - kontakt tas med föreningarna senast 30 april, beslut senast 31 maj.

Beräkning

Elitstödet baseras på två beräkningsgrunder:

  • Idrottslig nivå
  • Omfattning ungdomsverksamhet

Innehåll: Kjell Karlsson

Senast publicerad: 2016-08-04

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Kjell Karlsson

Senast publicerad: 2016-08-04

Senast ändrad av: Mia Högberg

Frågor om elitstöd besvaras av:

Kontakt: Kjell Karlsson, ekonom

Telefon: 0142-852 34

kulturofritid@mjolby.se