Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Mjölbystudenter i 50 år

I november 1957 röstade stadsfullmäktige i Mjölby ja till ett förslag från Drätselkammaren (Drätselkammaren var styrelsen i en stad och skötte ekonomin.) och Skolstyrelsen om att inrätta ett gymnasium med en latinlinje och en reallinje i Mjölby kommun. Skolöverstyrelsen i Stockholm tyckte också att det var en bra idé med ett gymnasium i Mjölby.

Bengt Hammar berättar


För att ta studenten på 1960-talet måste man först gå sex år i folkskola och fyra år i realskola. Därefter kunde man söka till gymnasiet. Bengt Hammar gick reallinjen och hör till de allra första som tog studenten i Mjölby kommun.

-  Min far, Wille Hammar, var ordförande i skolstyrelsen och det var självklart att jag skulle ta studenten. Jag gick på reallinjen med matematisk inriktning, det var en linje som motsvarar dagens naturvetenskapliga program. På den tiden var det betydligt tuffare att ta studenten, den som inte klarade av prov och förhör fick gå om eller helt enkelt sluta skolan.När vi började på reallinjen var vi runt 30 elever, åtta elever från mattelinjen och sex från biologlinjen lyckades ta examen.

Förhör av professorer 


I Mjölby kommun var det en stor sak att få ett eget gymnasium. När examenssdagen kom var massor av människor ute på stan för att hylla studenterna och marschera med dem genom staden med musikkåren i täten.
 
- Att få sin vita mössa var en prestation, berättar Bengt Hammar. I mars hade vi tentamensskrivningar och på examensdagen förhördes vi muntligen i olika ämnen av turnerande professorer. I och med att alla studenter skulle examineras av professorer hade gymnasierna olika dagar för examen. Vi förhördes muntligen på grundval av våra skriftliga prestationer. Jag hade gjort en dålig engelskaskrivning, jag hade varit ute och festat, och blev extra hårt förhörd. Men det gick bra.

Vilka ämnen man skulle bli förhörd i fick man inte veta förrän på väg till den muntliga tentamen. Muntan, som det kallades, sköttes av den ordinarie läraren i ämnet men bedömdes av den tillresta professorn.
 
- I litteraturhistoria skulle jag redogöra för kvinnliga svenska och nordiska författare. Professor Herman Hjortsjö ville att jag skulle recitera Hjalmar Gullberg dikt till Karin Boje; Död amazon. Vi läste varannan strof och jag blev godkänd.

Vinna eller försvinna? 


De elever som klarade den muntliga examinationen fick sina vita mössor och sprang lyckliga ut genom skolans huvudingång för att ta mot hyllningar från släkt och vänner. De elever som "körde", inte klarade förhören, fick diskret smyga ut genom en bakdörr.
 
Bengt Hammar blev så småningom själv gymnasielärare och ser både för och nackdelar med gymnasieskolans utveckling.

-  Jag kan tycka att dagens krav på kunskap är för låga. Men det är väldigt bra att de socioekonomiska faktorerna inte spelar lika stor roll längre. När vi tog studenten var det nästa bara ungdomar från välbeställda familjer eller familjer med en lång studietradition som tog studenten. Det är också skönt att insynen och elevinflytandet ökat. Som elev var man helt utlämnad till lärarens välvilja eller illvilja. Jag tror inte dagens studenter förstår hur skillnad det blivit på 50 år.

Film från studentexamen 1962öppnas i nytt fönster

Filmen gjordes av Mjölby filmklubbs Sture Öhrman på uppdrag av Mjölby stad.

Till Mjölby gymnasium

Gymnasiehistoria

Gymnasier infördes på 1600-talet i stiftsstäderna. Gymnasiet försvann med 1856 års skolreform då de slogs samman med elementarläroverken som efter 1878 ersattes med högre allmänna läroverk.

1905 till 1972 benämns skolor med de frivilliga skolformerna realskola och gymnasium som läroverk. Det fanns också fackskolor och yrkesskolor.  1971 slogs gymnasium, fackskolor och yrkesskolor ihop till gymnasieskolan. 

1964 beslöt riksdagen om ett nytt gymnasium med fem linjer; humanistisk-, naturvetenskaplig-, samhällsvetenskaplig-, ekonomisk- och en teknisk linje.

Gymnasieskolan har i modern tid styrts av Lgy 70 (läroplan för gymnasiet), Lpf 94 (läroplan för de frivilliga skolformerna) och läsåret 2011/2012 infördes gymnasiereformen Gy 2011.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in