Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Från kommunfullmäktige 24 april

På mötets dagordning stod bland annat frågan om vem som ska sköta driften av Lundbybadet, årsredovisningen och trygghetsvandringar för unga.

Frågor om Lundbybadets drift

Alliansen och SPI frågade i en interpellation om det innan beslut ska göras någon konsekvensbeskrivning av för- och nackdelar med att överföra Lundbybadet i kommunal regi. Alliansen och SPI ville även veta vad det kommer att kosta medborgarna om kommunen tar över driften och vilka tankar Göran Westerberg (S) har om förnyelse av verksamheten.

Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Göran Westerberg (S) svarade att han i dagsläget inte ser några nackdelar med att överföra driften för Lundbybadet till kommunal regi och att det är hans övertygelse att verksamheten i framtiden kommer att ge ett överskott idag och i framtiden. Göran Westerberg menade också att det är en fördel att kultur- och fritidsnämnden får större insyn i verksamheten om den drivs kommunalt och att det finns gott om tid fram till ett övertagande 2013-07-01 till eftertanke och planering.

När det gäller frågan om konsekvensbeskrivning svarade Göran Westerberg att någon regelrätt utvärdering inte är aktuell i dagsläget men att kultur- och fritidsnämnden självfallet ska ta del av tidigare erfarenheter både från den tid då kommunen drev verksamheten och från Medleys tid.
 
När det gäller framtiden svara Göran Westerberg att han har ambitionen att anläggningen också i fortsättningen ska hålla toppklass, att det ska satsas på ungdomsgrupper, pensionärer och att skolan bättre ska kunna utnyttja badet för till exempel simundervisning.

Årsredovsining 

Kommunfullmäktige godkände, efter revisorernas utlåtande, kommunens årsredovisning för 2011.

Köp av fastighet

Kommunfullmäktige godkände köpet av fastigheten Rosenkammaren 2 i Mjölby för 3 750 000 kronor. Fastigheten ligger i området Svartå Strand där kommunen tidigare köpt in fastigheter för att kunna styra verksamheterna med tanke på den utveckling enligt den fördjupade översiktsplanen när det gäller till exempel bostäder.

Inga insynsplatser

Björn Stridbeck (SD) har motionerat om att SD bör ha insynsplatser i nämnderna eftersom partiet inte av egen kraft fått några platser i styrelser eller nämnder. Kommunfullmäktige avslog motionen bland annat därför att partier som inte av egen kraft får plats i nämnder får förlita sig på överenskommelser med andra partier.

Trygghetsvandringar för unga 

Birgit Ekström (S) och Cecilia Vilhelmsson (S) har motionerat om att ordna trygghetsvandringar för unga tillsammans med skola, fritidsgårdar och fältassistenter. Kommunfullmäktige biföll motionen och gav kommunens brottförebyggande råd i uppdrag att genomföra trygghetsvandringarna.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat
Till kommunfullmäktiges sida

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in