Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Från kommunfullmäktiges möte 27 mars

Kommunfullmäktiges möte inleddes med blommor och lovord till guld- och silvermedaljörerna i gymnasie-SM för hotell, restaurang- och kockelever för ett väl genomfört arrangemang och fina prestationer.
Befolkningen har ökat så mycket i Mjölby tätort och i Mantorp att valdistrikten har blivit för stora, förtidsrösterna också har blivit fler. Under förra valet var det därför svårt att hinna med administrationen i vissa vallokaler. På grund av detta beslutade kommunfullmäktige att utöka valdistrikten med ett nytt i Mjölby tätort och ett i Mantorpsområdet.

Ny upphandlingspolicy 


Kommunfullmäktige beslöt att anta förslaget till ny upphandlingspolicyn för kommunerna i Inköpssamverkan Västra Östergötland. Den nya policyn ska bland annat göra det enklare för lokala och små företag att lämna anbud. Dessutom innehåller policyn tydligare skrivningar om samverkan mellan kommunerna och riktlinjer om miljökrav. När det är möjligt ska kommunerna också ställa sociala och etiska krav.

Återremitterad motion 


Carina Johansson (FP) föreslog i en motionen i december 2011 att kommunfullmäktige skulle ge 4,5 miljoner kronor extra till förskole- och skolnämnden. Kommunfullmäktige beslöt att återremittera frågan till kommunstyrelsen.

Hastighetsplan 


Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en hastighetsplan för Mjölby kommun. I hastighetsplanen finns principer för hastighetsgränser som stödjer kommunens utveckling, trafiksäkerheten, tillgängligheten och som minskar miljöpåverkan. Kommunfullmäktige antog hastighetsplanen.

Hundrastgård i Ryttarhagen? 


En medborgare har föreslagit att det ska byggas en hundrastgård i Ryttarhagen. Kommunfullmäktige bestämde att kommunstyrelsen ska ta hand om frågan.

Granskning av LSS-verksamhet 


Kommunfullmäktige tog del av en granskning som kommunrevisionen gjort av hur omsorgs- och socialnämnden arbetar med LSS-verksamheten (Lagen om Särskilt Stöd). I revisionsrapporten sägs bland annat att principerna för resursfördelning inte tar tillräcklig hänsyn tillmålgruppen. Därför har kommunens biståndshandläggare börjat använda ett nytt bedömningsinstrument som är anpassat för målgruppen och antaget av WHO. Revisorerna säger också att rutinerna för ett flexibelt arbetssätt mellan olika enheter kan förbättras, därför planeras organisationsförändringar och ändringar i den geografiska indelningen för att säkerställa effektivitet och kvalitet för brukarna.

Nämnder upphör 


Kommunfullmäktige beslutade också att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och förskole- och skolnämnden ska upphöra från 1 augusti 2012. Istället ska en ny nämnd och en ny förvaltning bildas med ansvar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, elevvård/resursenhet, kommunal vuxenutbildning, yrkehögskoleutbildningar och svenska för invandrare. Den nya nämnden ska heta utbildningsnämnden och ha nio ordinarie ledamöter. Ansvaret för arbetsmarknad- och vägledningscentrum ska ligga på kommunstyrelsen.

Allmänpolitisk debatt 


Tobias Josefsson (FP) ställde en enkel fråga till kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Oskarsson (S) om huruvida det kan arrangeras en allmänpolitisk debatt i kommunen för att främja medborgarnas insyn i politiken. Kommunfullmäktiges ordförande tyckte att det är en bra idé.

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480