Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 17 november 2017
Mjölby kommun

Kommunmål - hur hänger de ihop med visionen?

Kommunallagen slår fast att alla kommuner måste ange finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I Mjölby kommun bryts visionen ner i långsiktiga kommunmål som vi har valt att kalla dem. Kommunmålen har strategisk betydelse för kommunens utveckling med siktet inställt på att förverkliga visionen.

Kommunmål 2017

En kommun med livskraft

1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras

Invånarna är initiativrika och välutbildade

2.1 Utbildningsnivån ska höjas

En hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass

3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa kommunerna i landet

3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningskostnaderna ska minska

Utvecklande mötesplatser

4.1 Invånarna ska känna sig allt mer trygga och säkra

4.2 Medborgarnas ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande 

En miljö som håller i längden

5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid

Kommunen som organisation

6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare

6.2 Årets resultat, ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar. 

6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2017-08-14

Senast ändrad av: Thomas Gustafsson

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2017-08-14

Senast ändrad av: Thomas Gustafsson

Utvecklingschef

Carina Brofeldt
carina.brofeldt@mjolby.se
Telefon: 0142-851 56

Läs hela Vision 2025PDF