Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Från kommunstyrelsen 7 mars

På kommunstyrelsens möte 7 mars beslutades bland annat att kommunen ska delta i Earth Hour 2012. Styrelsen informerades också om arbetet med och följderna av branden på Prästgårdsliden.
I samband med informationen om branden på Prästgårdsliden, uttalade kommunstyrelsen sitt djupa deltagande med alla drabbade. Kommunstyrelsen uttryckte också sin tacksamhet över hur de kommunala verksamheterna, de samverkande organisationerna och frivilliga hanterat situationen.

Släcker ljuset 


Mjölby kommun ska även i år delta i klimatmanifestationen Earth Hour som denna gång äger rum den 31 mars 2012. Förra året deltog 135 länder och 5000 städer över hela världen genom att släcka ljuset och på så sätt markera sitt miljöengagemang.

Motalas plan bra för Mjölby kommun


Mjölby kommun har i ett remissvar yttrat sig över Motala kommuns plan för hantering av extraordinära händelser. Mjölby kommun anser att Motala kommuns fokus på utbildning, övning och utvecklingen av geografiskt områdesansvar kan ge positiva effekter för de båda kommunerna och att det finns ett gemensamt intresse att utveckla samverkan.

Breda band 


Området Rustorp-Önnebo-Västra Harg är prioriterat enligt kommunens infrastrukturprogram. Nu har TeliaSonera AB talat om att de tänker montera ner kopparnätet för fast telefoni i området under 2012. Eftersom mobilnätet är dåligt i området beslutade kommunstyrelsen att medfinansiera ett projekt  där första steget är ett bredbandsstamnät. Kommunen bidrar med 40 procent av kostnaden och Jordbruksverket betalar det resterande.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat
Till kommunstyrelsens sida

 

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in