Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Trygg & säker

Trygg & säker

Kommunens krisberedskap

Mjölby kommuns uppdrag inom krisberedskap handlar om att ha en fungerande kommun även under en hårt pressad krissituation. En sådan situation kan vara allt från störningar i infrastrukturen eller en influensapandemi till en stor olycka. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med att planera och förbereda sig för eventuella krishändelser och för att minska kommunens sårbarhet. Detta för att kunna upprätthålla en väl fungerande organisation och god samhällsservice även i en krissituation.

Hur kommunen ska arbeta med sin krisberedskap finns beslutat i kommunens handlingsprogram för trygghet och säkerhet.

Läs programmet här.PDF

Lagen (2006:544) om extraordinära händelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning (2006:637) om extraordinära händelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Säkerhetsamordnare

Morgan Lantz

Telefon: 0142-858 58

morgan.lantz@mjolby.se


Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se

Roger Max

Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480