Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Parkering

Nedan finns information om parkering; var parkeringsplatser finns, hur man söker tillstånd för parkering för rörelsehindrade och varför vi har parkeringsövervakning.

Kommunen tar inte ut någon avgift för att parkera på det kommunala vägnätet. Du behöver heller inte p-skiva för att parkera. I Mjölby centrum finns ca 1200 platser på allmän plats, ytterligare platser finns vid de större målpunkterna. Om det inte finns någon skylt/markering, eller om det inte råder någon generell parkeringsregel, får du parkera på båda sidor av gatan. Dock, på vardagar (utom dag före sön- och helgdagar) får du parkera högst 24 h i en följd. Se också parkeringskarta för Mjölby centrumPDF I anslutning till E4:an/32:an, på Viringe, finns också cirka 30 parkeringsplatser för samåkning. Dessa kostar inte heller något att använda.

I centrum och vid de stora målpunkterna finns parkeringsplatser för rörelsehindrade eller personer som av annan anledning har svårt att gå längre sträckor. De är belägna så att avståndet mellan parkeringsplats och målpunkt ska vara kort. Det går att få ett särskilt tillstånd för att parkera på dessa platser, läkarintyg krävs. Vänd dig till medborgarserviceöppnas i nytt fönster för ansökan.

Kommunen har parkeringsövervakning med syfte att skapa god tillgänglighet till de platser som finns och framkomlighet för bland annat räddningstjänst, snöröjning och sandsopning. Parkeringsvakterna påtalar också för kommunen var eventuella skrotbilar finns. Kommunen kan då i sin tur besluta och verkställa flyttning. Även cyklar som stått längre än 3 månader omhändertas.

Ovan syns ett exempel på hur en ny anmärkning kan se ut (fordon med registreringsnummer har inget med verklig förseelse att göra, enbart demonstrationsexempel). Vid överklagan kontaktas polisen, 114 14.

Det kostar att parkera fel, hur mycket? Läs härPDF

Läs mer om de lokala reglerna för Mjölby kommun härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om de generella parkeringsreglerna härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du svårt att hitta en ledig parkeringsplats? Titta härPDF på beläggningsstatusen för Mjölbys centrala parkeringsplatser. Flertal av de centrala parkeringsplatserna har låg beläggning under stor del av veckan.

Kontakt

Gatuingenjör

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se

 

Trafikingenjör

Joel Runn

Telefon: 0142-856 29

joel.runn@mjolby.se

 

Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing

Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480