Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Lagar och regler i trafiken

Trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter styr vad vi får och inte får göra i trafiken, nedan beskrivs de lite mer.

Trafikförordningen

Trafikförordningen (SFS 1998:1276) innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Den innehåller generella regler om hur vi som trafikant ska uppträda och parkera. Reglerna som finns i Trafikförordningen är generella, vilket betyder att de gäller i hela Sverige och i normalfallet används inte vägmärken för att visa regeln.

Nyttiga länkar (öppnas i nya fönster)
Transportstyrelsen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- en guide över några fler trafikregler.
Trafikförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i sin helhet

Lokala trafikföreskrifter (LTF)

Kommunen, länsstyrelsen och polisen har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter (LTF). LTF är en regel som gäller inom ett speciellt område eller en plats. Lokala trafikföreskrifter märks oftast ut med vägmärken för att visa var och hur bestämmelsen gäller. Exempel på LTF:er är

  • förbud mot trafik
  • hastighetsbegränsningar
  • parkering och parkeringsförbud

Som trafikant är man skyldig att känna till dessa allmänna trafikföreskrifter. Alla trafikföreskrifter finns i en digital, nationell databas där kommun, gata eller föreskrifter är sökbara på olika sätt. Databasen hittas här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehåll: Matz Hasselbom

Senast publicerad: 2016-12-12

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Matz Hasselbom

Senast publicerad: 2016-12-12

Senast ändrad av: Mia Högberg

Service- och teknikförvaltningen


Trafikingenjör

Joel Runn
Telefon: 0142-856 29 joel.runn@mjolby.se

Gatuingenjör
Mats Rydell
Telefon: 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se

Gatu- och parkchef 
Matz Hasselbom  
Telefon: 0142-850 14 matz.hasselbom@mjolby.se 

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress:
Stadshuset
Burensköldsvägen 11