Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Lagar och regler i trafiken

Trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter styr vad vi får och inte får göra i trafiken, nedan beskrivs de lite mer.

Trafikförordningen

Trafikförordningen (SFS 1998:1276) innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Den innehåller generella regler om hur vi som trafikant ska uppträda och parkera. Reglerna som finns i Trafikförordningen är generella, vilket betyder att de gäller i hela Sverige och i normalfallet används inte vägmärken för att visa regeln.

Nyttiga länkar (öppnas i nya fönster)
Transportstyrelsen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- en guide över några fler trafikregler.
Trafikförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i sin helhet

Lokala trafikföreskrifter (LTF)

Kommunen, länsstyrelsen och polisen har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter (LTF). LTF är en regel som gäller inom ett speciellt område eller en plats. Lokala trafikföreskrifter märks oftast ut med vägmärken för att visa var och hur bestämmelsen gäller. Exempel på LTF:er är

  • förbud mot trafik
  • hastighetsbegränsningar
  • parkering och parkeringsförbud

Som trafikant är man skyldig att känna till dessa allmänna trafikföreskrifter. Alla trafikföreskrifter finns i en digital, nationell databas där kommun, gata eller föreskrifter är sökbara på olika sätt. Databasen hittas här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Gatuingenjör

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se

 

Trafikingenjör

Joel Runn

Telefon: 0142-856 29

joel.runn@mjolby.se

 

Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing

Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480