Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Från kommunfullmäktige 14 februari

På kommunfullmäktiges dagordning 14 februari stod bland annat förändringar för överförmyndarverksamheten, va-policy och handikappanpassad entré för stadshuset.

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen ska ansvara för att överförmyndarens verksamhet förändras under 2012, bland annat genom att en kanslifunktion inrättas.

Skyddade anställningar 

OSA, Offentligt skyddad anställning, syftar till att vissa grupper av personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, kan få anställningar med utvecklande inslag. Kommunfullmäktige beslutade att omfördela en miljon kronor från omsorgs- och socialnämnden till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för att skapa OSA-anställningar.

Fastighetsköp

Fullmäktige godkände förslaget till köpeavtal för fastigheten Högby-Olofstorp 1:61 i Mjölby. Tekniska kontoret får ett tilläggsanslag på sin investeringsbudget på 800 000 kronor och köpesumman på 800 000 finansieras genom lån.

Ny policy 

I syfte att hantera framtida va-frågor antog kommunfullmäktige förslaget till ny va-policy.

Handikappanpassad entré 

En motion från Lilian Alexandersson och Leif Ekström (SPI) om att handikanppanpassa entrén till stadshuset bifölls av fullmäktige.

Medborgarförslag 

I ett medborgarförslag föreslogs att ljudnivån på Kungsvägen i Mjölby centrum ska utredas. Förslaget lämnades till miljönämnden för beredning och beslut.

I ett annat medborgarförslag tycker förslagsställarna att området mellan Prästgårdsliden och Svartån i Mjölby ska göras mer attraktivt. Förslaget är så omfattande att det ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige i samband med investeringsbudgeten 2012.

Enkla frågor 

Som svar på enkla frågor om kommunchefens entledigande hänvisade kommunstyrelsens ordförande Carina Jönsson (S) till  pressinformationen som skickades ut i samband med entledigandet.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat.
Till kommunfullmäktiges sida

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in