måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Från kommunstyrelsen 8 februari

Kommunstyrelsens möte handlade bland annat om en motion om att undanta skolan från besparingar, en hastighetsplan för kommunen och svar på ett medborgarförslag om undersökningstillståndet för provborrningar i Melstad.
Carina Johanssson (FP) föreslår i en motion att förskole- och skolnämnden ska få ytterligare 4,5 miljoner kronor för sin verksamhet 2012. Kommunstyrelsen beslutade att avslå förslaget.

Hastighetsplan


Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta den hastighetsplan för kommunen som kommunstyrelsens förvaltning tagit fram. Syftet är bland annat att införa hastighetsgränser som stödjer trafiksäkerheten och tillgängligheten samt att minska miljöpåverkan.

Samverkan för säkerhet


Kommunstyrelsen beslutade att godkänna att samverkansavtalet med Boxholms kommun om trygghets- och säkerhetsfrågor. Samverkan ökas med 20 procent av en tjänst som i första hand ska stötta det drogförebyggande arbetet i Boxholm.

Hindra uranbrytning 


Två medborgare vill att Mjölby kommun utnyttjar sina möjligheter att förhindra undersökningstillståndet och eventuell framtida uranbrytning i Melstad. Kommunstyrelsen svarar att kommunen tänker använda det kommunala vetot för att hinda eventuell brytning om frågan blir aktuell.

Flyget viktigt för regionen 


Mjölby kommun har yttrat sig över en utredning om samverkan mellan flygplatser i Östergötland som Norrköpings och Linköpings kommuner beställt. Mjölby kommun bedömer att det är viktigt att förstärka regionens goda kommunikationer ytterligare och att de regionala flygplatserna är viktiga för både affärsresenärer och privatresenärer.

Info om kommunchefen 


Kommunstyrelsens ordförande Carina Jönsson (S) informerade om f. d. kommunchef Peter Karlssons entledigande.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat.
Till kommunstyrelsens sida

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2012-02-10
Publicerad: 2012-02-10

Medborgarservice


Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480