Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Multis, elevvård

På Multis finns pedagoger som ger stöd och hjälp till barn med behov av extra hjälp. Stödet ges enskilt och/eller i grupp, inom och/eller utanför klassens ram. Multis har regelbundna möten och överblick över behoven. Eleverna "går på Multis" korta eller längre perioder, beroende på vilka behov som finns. Multis håller till i Garaget, Macken och Verksta'n.

Multis

Eleverna arbetar på ett varierat sätt efter behov. Vi strävar efter att utgå från elevens starka sidor. Samtalet spelar stor roll i Multisarbetet och vardagskunskaper och "allmänbildning" prioriteras.

I samförstånd med elev och förälder kan åtgärdsprogram upprättas. Rektor utreder och beslutar om åtgärdsprogram.

Ansvariga för Multis

 

Lågstadielärare och språkvetare

Åsa Samuelsson

Asa.Samuelsson@edu.mjolby.se

 

Fritidspedagog och relationsvetare

Karin Landberg Karlsson

Karin.Landberg-Karlsson@edu.mjolby.se


Speciallärare

Margareta Albertsson

Margareta.Albertsson@edu.mjolby.se 

Övriga personer som ingår i multis är:  


Grundskollärararna

Anita Fritzson

Anita.Fritzson@edu.mjolby.se

 

Pia Eckerbom

Pia.Eckerbom@edu.mjolby.se

 

Fritidspedagogerna

Lotta Strigner

Lise-Lotte.Strigner@edu.mjolby.se

 

Gunnel Jegermalm

Gunnel.Jegermalm@edu.mjolby.se

 

Förskollärare

Carina Larsén

Carina.Larsen@edu.mjolby.se

 

Resurspersoner

Camilla Olsson

Camilla.Olsson@edu.mjolby.se

 

Alexander Nyman

Alexander.Nyman@edu.mjolby.se

 

Josefine Kirch

Josefine.Kirch@edu.mjolby.se

 

Martina Magnusson

Martina.Magnusson@edu.mjolby.se

 

Elevvård


Arbetet utgår från likabehandlingsplanen. Huvudansvarig för likabehandlingsarbetet är rektor Lena Rothman som tillsammans med elevvårdsteamet och övrig personal driver och utvecklar det praktiska arbetet.

Elevvårdsteamet


Skolsköterska

Kerstin Wiman

kerstin.wiman@mjolby.se

 

Fritidspedagog

Karin Landberg Karlsson

Karin.Landberg-Karlsson@edu.mjolby.se

 

Fritidspedagog och idrottslärare

Mats Öberg

Mats.Oberg@edu.mjolby.se

 

Fritidspedagog

Petra Unné Karlsson

Petra.Unne-Karlsson@edu.mjolby.se

 

Grundskollärare

Susanne Hammarskjöld

Susanne.Hammarskjold@edu.mjolby.se


Lina Hjertstedt

Lina.Hjertstedt@edu.mjolby.se

 

Resurspersoner

Alexander Nyman

Alexander.Nyman@edu.mjolby.se

 

Martina Magnusson

Martina.Magnusson@edu.mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480