Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Multis/Elevvård

På Multis finns pedagoger som ger stöd och hjälp till barn med behov av extra hjälp. Stödet ges enskilt och/eller i grupp, inom och/eller utanför klassens ram. Multis har regelbundna möten och överblick över behoven. Eleverna "går på Multis" korta eller längre perioder, beroende på vilka behov som finns. Multis håller till i Garaget, Macken och Verksta'n.

Ansvariga är:
Åsa Samuelsson, lågstadielärare och "språkvetare"
e-post: Asa.Samuelsson@edu.mjolby.se

Karin Landberg Karlsson, fritidspedagog och "relationsvetare"
e-post: Karin.Landberg-Karlsson@edu.mjolby.se

Margareta Albertsson, speciallärare
e-post: Margareta.Albertsson@edu.mjolby.se 

Övriga personer som ingår i multis är:  
Anita Fritzson, grundskollärare 
e-post: Anita.Fritzson@edu.mjolby.se

Pia Eckerbom, grundskollärare
e-post: Pia.Eckerbom@edu.mjolby.se

Lotta Strigner, fritidspedagog
e-post: Lise-Lotte.Strigner@edu.mjolby.se

Gunnel Jegermalm, fritidspedagog
e-post: Gunnel.Jegermalm@edu.mjolby.se

Carina Larsén, förskollärare
e-post: Carina.Larsen@edu.mjolby.se

Camilla Olsson, resurs
e-post: Camilla.Olsson@edu.mjolby.se

Alexander Nyman, resurs
e-post: Alexander.Nyman@edu.mjolby.se

Josefine Kirch, resurs                  
e-post: Josefine.Kirch@edu.mjolby.se

Martina Magnusson, resurs
e-post: Martina.Magnusson@edu.mjolby.se

Eleverna arbetar på ett varierat sätt efter behov. Vi strävar efter att utgå från elevens starka sidor. Samtalet spelar stor roll i Multisarbetet och vardagskunskaper och "allmänbildning" prioriteras.

I samförstånd med elev och förälder kan åtgärdsprogram upprättas. Rektor utreder och beslutar om åtgärdsprogram.
 
ELEVVÅRD
Arbetet utgår från likabehandlingsplanenPDF. Huvudansvarig för likabehandlingsarbetet är rektor Lena Rothman (e-post: Lena.Rothman@mjolby.se), som tillsammans med elevvårdsteamet och övrig personal driver och utvecklar det praktiska arbetet.

Elevvårdsteamet
Kerstin Wiman, skolsköterska,                        
e-post: kerstin.wiman@mjolby.se

Karin Landberg Karlsson, fritidspedagog,
e-post: Karin.Landberg-Karlsson@edu.mjolby.se 

Mats Öberg, fritidspedagog och idrottslärare,
e-post: Mats.Oberg@edu.mjolby.se

Petra Unné Karlsson, fritidspedagog
e-post: Petra.Unne-Karlsson@edu.mjolby.se

Susanne Hammarskjöld, grundskollärare
e-post: Susanne.Hammarskjold@edu.mjolby.se

Lina Hjertstedt, grundskollärare
e-post: Lina.Hjertstedt@edu.mjolby.se

Alexander Nyman, resurs
e-post: Alexander.Nyman@edu.mjolby.se

Martina Magnusson, resurs
e-post: Martina.Magnusson@edu.mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in