Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Trygghetsvandring - var med och påverka!

Vad tycker du om gång- och cykelbanorna och resten av området där du bor? Känner du dig trygg? Gå med på en trygghetsvandring i ditt bostadsområde och berätta hur din vardagsmiljö funkar. Tillsammans kan vi göra området där du bor så tryggt som möjligt!

Kommunens politiker samt tjänstemän från räddningstjänsten, brottsförebyggande rådet (Kombrå) och tekniska kontoret arrangerar tillsammans med hyresgästföreningen, Bostadsbolaget och Polisen trygghetsvandringar. Syftet är att med hjälp av de boende och verksamma inom området hitta de platser och miljöer som känns otrygga och som skulle kunna göras bättre. Det kan handla om annan belysning, röjning av buskar, säkrare cykelparkering eller större papperskorgar.

Så här funkar det

Trygghetsvandringar görs i ett bostadsområde eller annan avgränsad bebyggelse. De genomförs på kvällstid under den mörka årstiden. Vandringen inleds med en fika och en kort genomgång. Därefter går vi tillsammans igenom området och pratar om det som ni upplever som problem och vad vi kan göra för att förbättra. Vi noterar de problem som diskuteras och återkommer med förslag på åtgärder samt plan för genomförande av åtgärderna.

Är du intresserad av att genomföra en trygghetsvandring i ditt område? Kontakta säkerhetssamordnare Roger Max, 0142-852 36.


Innehåll: Roger Max

Senast publicerad: 2017-08-14

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Roger Max

Senast publicerad: 2017-08-14

Senast ändrad av: Mia Högberg

Säkerhetssamordnare


Morgan Lantz
Telefon: 0142-858 58
morgan.lantz@mjolby.se

Helena Westman
Telefon: 0142-859 09
helena.westman@mjolby.se

Roger Max
Telefon: 0142-852 36
roger.max@mjolby.se

Besöksadress: Stora Torget 4B