Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Stöd & omsorg

Stöd & omsorg

Rådet för delaktighet

Rådets uppgifter är bland annat att säkerställa tillgänglighetsfrågor, arbeta utifrån barnperspektivet samt att arbeta för en samverkan mellan kommunen och funktionshinderrörelsen. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Ledamöter

Ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V Burenby, (S)

Vice ordförande

Krister Jensen, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Ordinarie ledamöter

Eva Alex, De handikappades riksförbund (DHR)

Karin Holmgren, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Lisa Lijedahl, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 

Sally Remmert, Reumatikerföreningen i Mjölby-Skänninge och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO) 

Ersättare

Lars Adolfsson, De handikappades riksförbund (DHR) 

Birgitta Svadäng Grahn, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Inger Persson, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO) 

Åsa Klasén, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

Från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Monica Gideskog, (M) (ordinarie)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Birgitta Gunnarsson, (C) (ersättare)

Från service- och tekniknämnden

Reglemente för rådet för delaktighetPDF

Kontakt

Kommunsekreterare

Carina Åsman

Telefon: 0142-853 73
carina.asman@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480